licznik - dziś 556 | miesięcznie: 20001 | ogólnie: 5151767
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

przedmowa
Tematyka książki dotyczy aktualnych możliwości oraz najbliższych perspektyw wykorzystania siły wiatru do produkcji energii elektrycznej na obszarze Europy, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zasobów i stopnia ich wykorzystania na terenie Polski. Obecny stan rozwoju energetyki wiatrowej w państwach UE jest odniesiony do sytuacji i prognoz dotyczących innych wiodących rynków tj. azjatyckiego i amerykańskiego. Ponadto zostały scharakteryzowane podstawowe założenia polityki krajów UE oraz strategii energetycznej Polski wobec odnawialnych źródeł energii. Bardzo interesującą i najobszerniejszą część książki stanowi rozdział, w którym są zebrane i szczegółowo omówione najnowsze rozwiązania techniczne urządzeń, które umożliwiają produkcję energii elektrycznej z wiatru zarówno dla potrzeb odbiorców indywidualnych, jak i w skali makro. Rozdział ten, niezwykle inspirujący wyobraźnię, zawiera przegląd wielu rozwiązań, pomysłów oraz koncepcji różnego rodzaju turbin wiatrowych i ich praktycznego zastosowania na świecie. W większości przypadków są to prototypy, systemy znajdujące się na etapie zaawansowanych prac rozwojowo-badawczych lub wstępnie w sposób praktyczny zastosowane. Scharakteryzowane są również nowe rozwiązania oparte na hybrydowym zastosowaniu energii słonecznej i wiatrowej, a także są wskazane potencjalne możliwości wykorzystania napędu wiatrowego w samochodach, rowerach oraz jednostkach pływających, głównie promach i jachtach dalekomorskich. Ponadto w rozdziale tym są przedstawione najnowsze projekty ekologicznych i w pełni samowystarczalnych energetycznie miast, osiedli mieszkaniowych oraz pojedynczych budynków. Wszystkie dane typu statystycznego, związane z wielkością produkowanej energii elektrycznej przy wykorzystaniu siły wiatru, zostały zaktualizowane według najnowszych dostępnych informacji i przedstawione według stanu na koniec 2008 r., a w niektórych przypadkach pierwszego półrocza 2009 r. Dotyczy to zarówno zestawień tabelarycznych, jak również wykresów związanych z aktualną sytuacją energetyki wiatrowej w Polsce, krajach Unii Europejskiej, a także porównawczo dla poszczególnych kontynentów. Wiele informacji zostało zaczerpniętych ze stron internetowych: instytutów rozwojowo-badawczych, ośrodków naukowych, stowarzyszeń związanych z energetyką wiatrową i energiami odnawialnymi, a także konferencji o tematyce poświęconej najnowszym rozwiązaniom technicznym umożliwiającym wykorzystanie siły wiatru do produkcji energii wiatrowej, ponieważ do chwili obecnej nie zostały one opublikowane w formie innej niż elektroniczna.
Książka adresowana jest do potencjalnego użytkownika, stanowiąc przede wszystkim znakomite źródło inspiracji dla wynalazców i twórców rozwiązań technicznych oraz dla rozważań naukowych dotyczących nowatorskich opracowań szerokiego spektrum urządzeń energetyki wiatrowej. Jest skierowana przede wszystkim do studentów oraz wykładowców na kierunkach elektrycznych, energetycznych, jak również związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Podjęte zagadnienia mogą stanowić pomocny materiał dydaktyczny, uzupełniający i w znacznym stopniu poszerzający zasób wiedzy dotyczącej aktualnych możliwości oraz przyszłych kierunków rozwoju energetyki wiatrowej. Szczegóły techniczne nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych instalacji wiatrowych mogą stanowić materiał wyjściowy dla osób zajmujących się projektowaniem oraz budową urządzeń do pozyskiwania energii wiatru. Przedstawione informacje mogą być ponadto pomocne zarówno dla osób zainteresowanych instalacją turbin wiatrowych dla potrzeb własnych gospodarstw domowych, jak również dla urzędników decydujących o planach zagospodarowania przestrzennego terenów, urbanistów, planistów, a także architektów, którzy mogą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą najnowszych możliwości produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu siły wiatru. Dotyczy to warunków charakterystycznych dla zwartej zabudowy miejskiej, strefy przybrzeżno-morskiej oraz dla otwartych przestrzeni terenów wiejskich.
Omawiana książka jest całkowicie nowa, ale nawiązująca tematycznie do poprzednio wydanej przez Wydawnictwo PAK książki tego samego autora „Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania” (wyd. I – 2007, wyd. II – 2008. Pomysł Autora, polegający na zaprezentowaniu przede wszystkim światowej myśli technicznej oraz kierunków rozwoju najnowszych opracowań technicznych wykorzystujących energię wiatru nie ma jak dotychczas odpowiednika w literaturze przedmiotu.
Autor książki, dr hab. inż. Tomasz Boczar, jest profesorem Politechniki Opolskiej, specjalizującym się w elektroenergetyce i technice wysokich napięć. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. alternatywnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.
Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11