licznik - dziś 107 | miesięcznie: 20877 | ogólnie: 3836923
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Miesięcznik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer miesięcznika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 10 2010
 
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski
Zastosowanie funkcji autokorelacji i skwantowanych danych do obliczania wariancji estymatora wartości oczekiwanej sygnału
Use of autocorrelation function and quantized data for determining the variance of the expected signal value estimator
 
 


1119
Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając
Sprzętowa implementacja algorytmu detekcji wzorców błędów DCT w hybrydowym algorytmie maskowania błędów transmisji obrazu stałego HECA
Hardware implementation of DCT error pattern detection module of hybrid error concealment algorithm HECA

 1123
Piotr Mróz, Janusz Mróz
System do kreślenia podziałek przyrządów pomiarowych
System for drawing the scales of indicating analogue measuring instruments

 

1127
Marek Gliszczyński, Alexandr Ţariov
Aspekty algorytmiczne organizacji układu do mnożenia długich operandów
Algorithmic aspects of long-digit multiplier organization

 

1130
Ernest Jamro, Maciej Wielgosz, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr
Zmodyfikowane mnożenie o stałej szerokości bitowej
Improved fixed-width multiplier

 

1133
Grzegorz Gancarczyk, Agnieszka Dąbrowska – Boruch, Kazimierz Wiatr
Efektywność parametrów statystycznych w detekcji informacji szyfrowanej
Effectiveness of statistic parameters in cipher data detection

 

1137
Małgorzata Kołopieńczyk
Wykorzystanie zasobów sprzętowych w mikroprogramowanych układach sterujących z kodowaniem kolekcji mikrooperacji
Use of hardware resources for compositional microprogram control units with microoperation collections encoding

 1144
Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz
Metody sprawdzania układów półpośrednich
Methods for checking a circuit with energy meter and current transformer
 
 
1147
Krzysztof Okarma, Aleksandra Miętus, Mateusz Tecław
The application of the weighted Distance Directional Filter for various colour spaces in the aspect of modern image quality metrics
Zastosowanie ważonego filtru odległościowo-kierunkowego w różnych przestrzeniach barw w aspekcie nowoczesnych wskaźników jakości obrazów
 
 


1150
Michał Grobelny, Iwona Grobelna    
Diagramy aktywności języka UML i sieci Petriego w systemach sterowania binarnego – od transformacji do weryfikacji
UML activity diagrams and Petri nets in binary control systems – from transformation to verification
 
 

1154
Michał Półtorak
Wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej na obszarze województwa lubuskiego
Implementation of the terrestrial digital television in the district of Lubuskie
 
 
1159
Paweł Forczmański
Strategies of covariance matrix calculation in the PCA method applied for three-dimensional data
Strategie tworzenia macierzy kowariancji w metodzie PCA dla danych trójwymiarowych
 
 
1162
Andriy Luntovskyy, Stefan Uhlig, Dietbert Guetter
A flexible Workflow Management System for CAD of Telecommunication Networks
Elastyczny system zarządzania przepływem dla systemów CAD w sieciach telekomunikacyjnych
 
 
1166
Tomasz Hyla, Włodzimierz Bielecki, Jerzy Pejaś
Non-repudiation of Electronic Health Records in distributed healthcare systems
Niezaprzeczalność elektronicznych dokumentów zdrowotnych w rozproszonych systemach ochrony zdrowia
 
 

1170
Krzysztof Chmiel
Approximation table computing algorithms in cryptanalysis of block ciphers
Algorytmy obliczania tablic aproksymacji w kryptoanalizie szyfrów blokowych
 
 
1174
Ewa Idzikowska
CED for S-boxes of symmetric block ciphers
Współbieżne wykrywanie błędów w S-blokach symetrycznych szyfratorów blokowych
 
 
1179
Przemysław Mazurek
Track-Before-Detect Algorithm for Noise Objects
Algorytmy śledzenia przed detekcją dla obiektów szumowych
 
 
1183
Włodzimierz Bielecki, Krzysztof Siedlecki, Sławomir Wernikowski
An approach to form affine time partitioning for statement instances of arbitrarily nested loops
Wyznaczenie harmonogramu instancji instrukcji dla pętli dowolnie zagnieżdżonych
 
 
1186
Piotr Pechmann
PNL/JDO – Polish Natural Language Interface to JDO Compliant Databases
PNL/JDO – bazujący na naturalnym języku polskim sprzęg użytkownika do baz danych w standardzie JDO
 
 

1190
Andrzej Piegat, Marcin Olchowy
Contextual one-sector non-regular fuzzy model based on 4 knowledge points
Kontekstowy, jedno-sektorowy, nieregularny model rozmyty oparty na 4 punktach wiedzy
 
 
1193
Izabela Rejer
INTEGR - A Method for Integrating Expert Knowledge and Knowledge Derived from a Data Set
INTEGR - metoda integracji wiedzy eksperckiej z wiedzą wydobytą z danych pomiarowych
 
 
1197
Mykhaylo Dorozhovets
Badania metody opracowania losowych obserwacji na podstawie równoległego ich porównania z zestawem obserwacji referencyjnych
Investigations of the method for processing the random observations based on their parallel comparison with  a set of the reference observations
 
 


1201
Jarosław Czoków
Metoda autonomicznej korekcji błędu nieliniowości przetwornika czas-cyfra opartego na różnicowej linii opóźniającej
An autonomous nonlinearity error correction method for a vernier delay line based time-to-digital converter
 
 


1205
Piotr Otfinowski, Adam Zaziąbł
Projekt kompensacyjnego przetwornika analogowo–cyfrowego dla potrzeb wielokanałowych układów w technologii submikronowej
Project of successive approximation analog-to-digital converter for multichannel circuits in submicron technology
 
 


1209
Ryszard Pawlak, Leszek Klimek,  Ryszard Kawczyński, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak
Ocena dokładności pomiarów w mikrotechnologiach materiałowych
Estimation of measurement accuracy in materials microtechnologies
 
 
1213
Grzegorz Wiczyński
Oszacowanie wartości wskaźnika Pst dla napięcia zawierającego subharmoniczne i/lub interharmoniczne
Estimation of Pst indicator value for voltage containing subharmonic and/or interharmonic components
 
 


1217
Krzysztof  Pacholski,  Artur Szczęsny, Andrzej Buczyński, Małgorzata Lewicka
Ocena wpływu pola elektromagnetycznego emitowanego przez monitory ekranowe LCD na organizm ludzki
Estimation of the influence of electromagnetic field emitted by LCD monitors on human organism
 
 

1221
Andrzej Rosiak, Roman Gozdur, Andrzej Majocha
Ultradźwiękowy system pomiarowy do detekcji przemian fazowych i postaciowych wody
Ultrasonic measurement system for detection of water phase and form transitions
 
 
1215
Maciej Rosół, Bogdan Sapiński, Łukasz Jastrzębski
Badania laboratoryjne układów kondycjonowania sygnału generatora elektromagnetycznego do zasilania tłumika magnetoreologicznego
Laboratory tests of signal conditioning systems of electromagnetic generator for MR damper power supply
 
 


1228
Zygmunt Biernacki, Lech Borowik, Piotr Rakus
Mikroprocesorowy anemometr z zanikającym sygnałem ultradźwiękowym
Microprocessor-based anemometer with fading ultrasonic signal
 
 
1234
Jan Wiśniewski
Układ do pomiaru tłumienia napięcia współbieżnego precyzyjnych komparatorów napięcia typu LM111
Circuit for measuring of common mode rejection ratio of precise voltage comparators type LM111
 
 

1238
Paweł Madejski, Tomasz Siwek
Badanie powłok termoelementów na zwilżalność podczas kąpieli w stopach aluminium, miedzi, mosiądzu i brązu
Examination of thermocouple coating on wettability during bathing in aluminum, copper, brass and bronze alloys
 
 


1243
Artur Wollek
Gdy bogiem było Słońce – cz. III – miary biblijne
When the god was the Sun – part III – the biblical measure units
 
 
1248
 
ARTYKUŁ TECHNICZNY - TECHNICAL PAPER
 
 
 
Zofia Mosurska, Jacek Kitowski, Robert Pająk, Kazimierz Wiatr
PL-Grid-Polska Narodowa Inicjatywa Gridowa dla naukowców w Polsce.pdf
 
 
117

 

PAK 10 2010 spis tresci do pobrania.pdf

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Konferencje PAK
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-12-2018 17:32:39