licznik - dziś 119 | miesięcznie: 20889 | ogólnie: 3836935
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Miesięcznik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer miesięcznika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 07 2010
 
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Adrian Romiński, Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski
Cyfrowy synchroniczny układ ASIC, jako detektor promieniowania neutronowego
Synchronous digital ASIC as a neutron radiation detector
 
 
652
Marek Pałkowski
Automatyczne zrównoleglanie kodu aplikacji systemów wbudowanych
Automatic parallelization of application code in embedded systems

 

656
Marek Kraft, Michał Fularz
Implementacja w układzie reprogramowalnym algorytmu wyodrębniania ruchomych obiektów
Hardware implementation of background subtraction algorithm

 

659
Przemysław Mazurek
Likelihood Functions Synthesis for Multitarget Multiple-Sensor Tracking Applications using GPGPU
Synteza funkcji wiarygodności dla wielosensorowych systemów śledzenia wielu obiektów z wykorzystaniem GPGPU

 662
Przemysław Mazurek
Optimization of Track-Before-Detect Systems for GPGPU
Optymalizacja systemów śledzenia przed detekcją dla GPGPU
 
 
665
Przemysław Mazurek, Krzysztof Okarma
An efficient estimation of the Structural Similarity index using the GPGPU programming techniques
Wydajna estymacja wskaźnika podobieństwa strukturalnego z wykorzystaniem technik programowania układów GPGPU

 


668
Michał Doligalski, Marian Adamski
Specyfikacja sterowników cyfrowych zorientowana na niezawodność
Quality oriented specification of logic controllers

 

671
Anna Tomaszewska, Bartosz Bazyluk
Effective real-time computer graphics processing based on depth-of-field effect
Wspomaganie sprzętowe do efektywnego przetwarzania grafiki w czasie rzeczywistym na przykładzie efektu głębi ostrości

 


675
Piotr Zagiński, Paweł Kerntopf
Sekwencyjne odwracalne układy logiczne
Sequential reversible logic circuits
 
 
678
Mieczysław Jessa, Michał Jaworksi
Generacja binarnych ciągów losowych w układzie Virtex-5
Generation of binary random sequences in Virtex-5
 
 
681
Sławomir Jaszczak
Procedura hardware in the loop w syntezie algorytmów sterowania
Hardware in the loop procedure used for the control system synthesis
 
 
685
Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
Aspekty algorytmiczne redukcji liczby bloków mnożących w układzie do obliczania iloczynu dwóch kwaternionów
Algorithmic aspects of multiplication block number reduction in a two quaternion hardware multiplier
 
 


688
Alexandr Tariov, Marek Gliszczyński
A computation algorithm for Strassen’s matrix multiplication
Algorytm obliczania iloczynu macierzowego Strassena
 
 
691
Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda
Matrix implementation of Moore FSM with expansion of coding space
Macierzowa implementacja automatu Moore'a z rozszerzeniem przestrzeni kodowania
 
 
694
Włodzimierz Bielecki, Krzysztof Siedlecki, Krzysztof Kraska
Ekstrakcja równoległości w programach ANSI C dla systemów osadzonych
Extracting parallelism in ANSI C programs for embedded computer systems
 
 
697
Tomasz Wierciński, Marcin Radziewicz, Dariusz Burak
Wykorzystanie kompilacji iteracyjnej do optymalizacji warstwy programowej systemów wbudowanych
Exploiting iterative compilation in the software layer of embedded systems optimization
 
 

701
Maciej Wielgosz, Ernest Jamro, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr
Sprzętowa implementacja funkcji orbitalnej na potrzeby obliczeń kwantowo-chemicznych
Hardware implementation of the atom orbital calculation
 
 
705
Piotr Błaszyńśki, Maciej Poliwoda
Automatyczna ekstrakcja zależności i transformacje pętli w języku C do przekształceń optymalizujących w systemach osadzonych
Automatic extraction of dependencies and loop transformations in C language for optimising transformations in embedded systems
 
 


708
Paweł Dąbal, Ryszard Pełka
Implementacja generatorów cyfrowego chaosu do zastosowań w kryptografii w układzie FPGA
Implementation of digital chaos generators  for cryptography applications in FPGA
 
 
711
Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski
Zmniejszenie zasobów sprzętowych w układach CPLD przy użyciu automatów Moore’a
Hardware reduction for Moore FSM implemented with CPLD
 
 
714
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania
Metoda kodowania stanów automatów sekwencyjnych prowadząca do redukcji poboru mocy
A state assignment method oriented towards reduction of power consumption in finite state machines
 
 

718
Krzysztof Firląg, Piotr Kawalec
Realizacja algorytmów sterowania ruchem drogowym w specjalizowanych sterownikach sprzętowych
Realization of road traffic control algorithms in specialised hardware controllers
 
 

721
Krzysztof Małecki, Mateusz Rokita, Jarosław Wątróbski
Wykorzystanie automatów komórkowych w modelowaniu ruchu drogowego
Use of cellular automata for traffic analysis
 
 
724
Grzegorz Bazydło, Marian Adamski
Obsługa wyjątków w maszynie stanowej UML realizowanej w mikrosystemach cyfrowych
Exception handling in a state machine realised as digital microsystems
 
 
728
Paweł Drabik
Modelling of object oriented hardware
Modelowanie obiektowo zorientowanych systemów elektronicznych
 
 
732
Marek Szyprowski
Synteza odwracalnych układów logicznych oparta na sieciach Closa
Clos switching network based reversible circuit synthesis
 
 
735
Jerzy Kasperek,  Sebastian Koryciak,  Jerzy Kozioł,  Paweł Rajda,  Krzysztof Ziętara
Szeregowa koncepcja kamery teleskopu CTA
Concept of serial CTA camera
 
 
739
Marek Kraft
Sprzętowo-programowa realizacja algorytmu RANSAC do estymacji macierzy fundamentalnej
Combined software-hardware implementation of the RANSAC algorithm for fundamental matrix estimation
 
 

742
Marcin Orkiszewski, Tomasz Wojciechowski, Mariusz Rawski
System typu SoC do kryptoanalizy szyfrów opartych na krzywych eliptycznych
System-on-Chip solution for cryptanalysis of elliptic curve based ciphers
 
 
745
Adam Łuczak, Maciej Kurc, Jakub Siast
Szeregowy interfejs komunikacyjny dla układów FPGA serii Virtex
Serial interface for Virtex series FPGA devices
 
 
749
Marek Gorgoń
Przetwarzanie obrazów wysokiej rozdzielczości w układach FPGA
High-resolution FPGA-based image processing
 
 
752
Sławomir Cichoń
Koncepcja implementacji w układzie FPGA dekodowania VLC dla potrzeb sprzętowej dekompresji w standardzie cyfrowego wideo DV
Concept design of FPGA-based VLC decoder implementation for  the hardware decoding system compliant with DV standard
 
 


755
Mariusz Kapruziak
Aplikacja wspomagająca projektowanie struktury procesorów programowalnych w układach FPGA
FPGA soft processor design tool
 
 

758
Sylwester Garncarek, Bogdan Olech
Integracja narzędzi przetwarzania sygnałów pakietu MATLAB/Simulink oraz środowiska CoDeveloper w projektowaniu aplikacji wbudowanych z użyciem FPGA
Integration of MATLAB/Simulink signal processing with CoDeveloper FPGA C based programming tool for embedded system design
 
 


761
Adam Ziębiński, Rafał Cupek, Artur Porębski, Monika Nycz
Realizacja koprocesora Modbus Slave w układzie FPGA z wykorzystaniem rdzenia procesora Microblaze
Implementation of Modbus Slave coprocessor in FPGA array using soft core processor Microblaze
 
 


765
Ernest Jamro, Maciej Wielgosz, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr
Mnożenie o stałej szerokości bitowej z zaokrąglaniem
Fixed-width multiplier with rounding
 
 
 769
Tomasz Grześ
Wspólny model automatu skończonego w minimalizacji poboru mocy
Finite state machine common model in power minimisation
 
 
 772
Sławomir Michalak
Transkoder BCD/7-segment z dodatkowym zabezpieczeniem
BCD to 7-segment decoder with additional protection
 
 
 775
Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski
Zastosowanie transwersali hipergrafów w minimalizacji pojemności pamięci systemów dyskretnych
Application of hypergraph transversals to memory size minimisation
 
 
 
777
Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski
Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem kodów oraz mikroinstrukcjami sterującymi
Compositional microprogram control unit with code sharing and control microinstructions
 
 
 
780
Paweł Dondziak, Piotr Dziurzański
Resource Utilization Estimation and Core Placement in an NoC-based MPSoC realizing a data-dominated algorithm
Szacowanie wykorzystania zasobów i rozmieszczenia rdzeni przy realizacji algorytmów zdominowanych danymi w MPSoC opartych na NoC
 
 
 

784
Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka
Binary-Tree-based Architecture of Network on Chip
Wielordzeniowa realizacja koderów mowy wykorzystująca sieć NoC
 
 
 787
Anna Tomaszewska, Oskar Osobniak
Wykorzystanie procesorów graficznych do szybkiego renderingu krajobrazu sferycznego
Efficient GPU-based approach to a spherical terrain rendering
 
 
 790
Damian Modrzyk
Ograniczenie mocy dynamicznej w architekturze sprzętowego kodera standardu JPEG2000
Dynamic power reduction in the architecture of hardware encoder of JPEG2000 standard
 
 
 793
Jerzy Chrząszcz, Kamil Kompa, Grzegorz Mazur
Moduł dydaktyczny z układem FPGA emulującym mikroprocesor
Use of FPGA chip for emulation of a didactic module microprocessor
 
 
 796
Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Marian Urbańczyk
Wielokanałowy, optoelektroniczny system do pomiaru stężenia gazów
The multichannel, optoelectronic gas sensor system based on interferometric nanostructures with gasochromic thin films
 
 
 
799
Vitaly Zarapin, Valery Luhin, Czesław Kozak
Ekspresowa analiza jakości wybranych artykułów spożywczych z zastosowaniem półprzewodnikowych czujników gazu
Express analysis of food product quality using semiconductor gas sensors
 
 
 
803
Rafał Walczak
Analizatory DNA/PCR typu lab-chip z detekcją fluorymetryczną
Lab-on-a-chip DNA/PCR analyzers with fluorometric detection
 
 
 805
Andrzej Domański, Aleksandra Czapla, Krzysztof Prokopczuk, Tomasz Poczęsny, Wojciech Bock, Tomasz Woliński
Długookresowe siatki światłowodowe jako czujniki drgań w materiałach kompozytowych
Long period fiber gratings as vibration sensors in composite materials
 
 
 
809
Rafał Walczak, Jan Dziuban, Jan Kruger
Fluorymetryczny detektor kokainy w ludzkim pocie – przenośny narkometr nowej generacji
Flurometric detector of cocaine in a sweat sample – a new generation portable narcometer
 
 
 812
Mariusz Zygmunt
Stabilizacja parametrów pracy pompy próżniowej z wykorzystaniem regulatora rozmytego
Stabilization of vacuum pump work parameters with use of a fuzzy logic controller
 
 
 816
Roman Olik, Bogdan Warcholiński, Tomasz Suszko, Adam Gilewicz, Jerzy Ratajski
Modelowanie procesów azotowania i PVD podwyższających trwałość narzędzi ze stali WCL
Modeling of nitriding and PVD processes improving the durability of X37CrMoV51 steel
 
 
 819
Adrian Silicki, Piotr Szewczyk
Numeryczne modelowanie przebiegu zniszczenia konstrukcji jako narzędzie wspomagające projektowanie wież stalowych
Numerical modeling of structure collapse as an aiding tool for steel tower design
 
 
 
824
Marek Krynke
Analityczny model obliczeniowy łożysk tocznych wieńcowych
The analytical calculation model of slewing bearings
 
 
 828

 

PAK 7 2010 spis tresci do pobrania.pdf

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Konferencje PAK
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-12-2018 17:32:39