licznik - dziś 90 | miesięcznie: 20860 | ogólnie: 3836906
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Miesięcznik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer miesięcznika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 06 2010
 
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Cezary Kaczmarek
Laserowy czujnik odkształcenia ze światłowodową siatką Bragga i zwierciadłem pętlowym o zmiennym współczynniku odbicia
Fiber laser strain sensor with a fiber Bragg grating and a variable reflection coefficient fiber loop mirror
 
 


519
Feliks Szczot, Paweł Jasny
Dwustanowe czujniki temperatury z przełącznikami światłowodowymi
Binary temperature sensors with optical fiber switches

 

522
Małgorzata Dziubaniuk, Sylwia Janora, Paweł Pasierb, Mieczysław Rękas
Potencjometryczny sensor chloru
Potentiometric chlorine sensor

 

525
Zbyszek Krajewski, Leszek Jaroszewicz
A-FORS – autonomiczny światłowodowy sejsmograf rotacyjny
A-FORS - Autonomous-Fiber Optic Rotational Seismograph

 

529
Tomasz Więcek, Andrzej Wasilewski
Czułość dyfrakcyjnego pomiaru małych przemieszczeń
Sensitivity of diffraction measurements of small displacements
 
 
532
Martyna Jańczyk, Wojciech Wróblewski, Patrycja Ciosek
Rozróżnianie aminokwasów z wykorzystaniem elektronicznego języka
Discrimination of amino acids by electronic tongue

 

535
Idzi Merta, Leszek Jaroszewicz, Zbigniew Hołdyński
Światłowodowy demodulator fazy na bazie całkowania przestrzennego w układzie światłowodowego interferometru Younga
Fiber-optic phase demodulator based on spatial integration in Young fiber interferometer system

 


538
Paweł Karasiński, Roman Rogoziński, Cuma Tyszkiewicz
Żebrowe światłowody paskowe do zastosowań sensorowych
Rib channel waveguides for sensor applications

 

541
Jacek Kusznier
Sieci równoległe i szeregowe światłowodowych czujników progowych
Parallel and series networks of setpoint sensors
 
 
544
Igor Kurytnik, Mariusz Mikulski, Włodzimierz Karpiński
Bezprzewodowa sieć sensorów
Wireless Sensors Networks
 
 
548
Grzegorz Jasiński, Łukasz Wolnik
Wykorzystanie metody elementów skończonych do symulacji czujników elektrochemicznych na bazie elektrolitów stałych
Application of the finite element method to simulation of electrochemical sensors based on solid state electrolytes
 
 


552
Andrzej Smolarz, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Javier Ballester, Krzysztof Jagiełło
Pomiar wybranych parametrów spalania biogazu
Measurement of selected biogas combustion parameters
 
 
555
Jarosław Bareła, Krzysztof Firmanty, Mariusz Kastek, Henryk Polakowski
Pomiary widm promieniowania substancji łatwopalnych z użyciem spektroradiometru podczerwieni
The emission spectrum determination of flammable substance with infrared spectroradiometer use
 
 


559
Jarosław Bareła, Krzysztof Firmanty, Mariusz Kastek, Henryk Polakowski
Precyzyjne ciało czarne z półprzewodnikowymi modułami termoelektrycznymi
The accurate black body with Peltier modules
 
 
562
Jerzy Chojnacki, Marek Kania
Pomiary liczby poruszających się owadobójczych nicieni przy wykorzystaniu  komputerowej analizy obrazu
Measurements of moving entomopathogenic nematodes based on computer image analysis
 
 

566
Tadeusz Uhl, Piotr Kohut, Krzysztof Holak
Zastosowanie metod wizyjnych do monitorowania stanu konstrukcji
Application of vision techniques for construction state monitoring
 
 
569
Robert Czerwiński, Tomasz Rudnicki
An Algorithm of the Test Pairs Minimization by means of the Incompatibility Graph
Algorytm minimalizacji par testowych z użyciem grafu niezgodności
 
 
573
Krzysztof Wiktorowicz
Stabilny uczący się regulator rozmyty z modelem odniesienia dla obiektów z opóźnieniem
Stable fuzzy logic learning controller with reference model for plants with delay
 
 
576
Amadeusz Fedus, Rafał Osypiuk
Architektura sterowania równoległym manipulatorem Hexa na bazie mikrokontrolerów rodziny SAM7S
Hexa parallel robot control architecture based on SAM7S microcontrollers family
 
 

581
Dariusz Kościelnik
Adaptacyjna korekcja mapy paliwa i mapy zapłonu silnika wyczynowego
The adaptive correction of the fuel map and the ignition map for the combustion engine
 
 
585
Krzysztof Bartecki
Niektóre osobliwości aproksymacji neuronowej na przykładzie odwrotnego zadania kinematyki
Some peculiarities of neural approximation on example of inverse kinematic problem
 
 
589
Marek Szczotka
Aktywna kompensacja falowania w urządzeniu offshore przy sterowaniu wykorzystującym sztuczną sieć neuronową
Active heave compensation in offshore equipment with a neural network based control system
 
 

593
Aleksander Kniat
Optymalizacja transformacji wyników pomiarów bloków kadłuba statku z uwzględnieniem ograniczeń
Constrained optimisation of transformation of ship block measurements
 
 

597
Piotr Folęga
Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych na wibroaktywność przekładni zębatych
Influence of selected design factors on the vibroactivity of toothed gears
 
 
602
Anna Zawada-Tomkiewicz
Machined surface quality estimation based on wavelet packets parameters of the surface image
Estymacja jakości powierzchni obrobionej na bazie parametrów rozkładu pakietów falkowych obrazu tej powierzchni
 
 

606
Łukasz Szparaga, Wojciech Tarnowski, Przemysław Bartosik
Zastosowanie zasady Bellmana do optymalizacji dynamicznej procesu - przykład
Application of Bellman’s principle for dynamic optimization of a process - example
 
 
610
Adrian Silicki, Ewa Silicka
Metoda optymalnego wzmacniania przestrzennych konstrukcji kratowych z wykorzystaniem analizy wrażliwości systemowego wskaźnika niezawodności
Method of optimum reinforcing of space truss structures with the use of sensitivity analysis of system reliability index
 
 


613
Hanna Weber, Tran Duong Hien
Elimination of beat effects in structures by added lumped mass
Eliminacja efektów dudnienia w konstrukcjach za pomocą dodatkowych mas
 
 
617
Sylwia Patyk, Radosław Patyk, Leon Kukiełka, Agnieszka Kułakowska
Eksperymentalne i numeryczne metody określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowatej
Experimental and numerical methods of force parameter determinations in burnishing rolling process of rough surface
 
 


620
Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak, Tadeusz Stefański
Analiza porównawcza klasycznych metod optymalizacji i algorytmu genetycznego na przykładzie projektowania filtrów
Comparison Analysis of Classical Static Optimization Methods and Genetic Algorithm for Example of The Filter Design
 
 


624
Szymon Grymek
Metoda pośrednia wyznaczania wartości współczynnika KV w pneumatyce
Indirect method of the KV coefficient value determination in pneumatics
 
 
628
Magdalena Topczewska, Kurt Frischmuth
Strategie klasyfikacji oparte na dipolach
Dipole-based classification strategies
 
 
632
Kamil Dolik, Mariusz Kubiak, Mariusz Seńcio
Analizator do pomiaru tekstury TMS-Pro – zasada działania i zastosowanie w badaniach produktów spożywczych
TMS-Pro Texture Analyser – rule of work and its employment in food research
 
 

636
Wojciech Pierzgalski
Standaryzacja metod pomiarowych grupy przyrządów przeznaczonych do wyznaczania wskaźników jakości energii elektrycznej
Standardization of measurement methods of devices desined to reckon electrical energy quality coefficients
 
 


640
Lech Borowik, Roman Janiczek, Paweł Ptak
Pomiary grubości powłok w diagnostyce powierzchni
Measurements of layer thickness for diagnostics of surface
 
 
644

 

PAK 6 2010 spis tresci do pobrania.pdf

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Konferencje PAK
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-12-2018 17:32:39