licznik - dziś 564 | miesięcznie: 20009 | ogólnie: 5151775
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

spis treści

Przedmowa od wydawcy
Wykaz ważniejszych oznaczeń
1. Wprowadzenie do czujników światłowodowych
1.1. Światłowodowe przetworniki i czujniki. Określenia
1.2. Rodzaje czujników światłowodowych
Literatura do rozdz. 1.
2. Światłowody
2.1. Wprowadzenie
2.2. Prowadzenie światła, mody. Analiza geometryczna
2.2.1. Prowadzenie światła
2.2.2. Mody w światłowodzie
2.3. Propagacja światła w światłowodzie cylindrycznym
2.4. Światłowody jednodomowe
2.5. Dwójłomne światłowody jednodomowe
2.6. Właściwości transmisyjne światłowodów
2.6.1. Tłumienie światłowodów
2.6.2. Dyspersja w światłowodzie
2.7. Materiały na światłowody. Wytwarzanie światłowodów
Literatura do rozdz. 2.
3. Źródła światła
3.1. Wprowadzenie
3.2. Absorpcja i emisja światła
3.3. Diody elektroluminescencyjne
3.3.1. Podstawy działania
3.3.2. Materiały półprzewodnikowe
3.3.3. Elektroluminescencyjne diody heterozłączowe. Rodzaje diod
3.3.4. Parametry diod elektroluminescencyjnych
3.4. Lasery
3.4.1. Lasery na ciele stałym i lasery gazowe
3.4.2. Lasery półprzewodnikowe
3.4.3. Wzmacniacze światłowodowe
3.4.4. Światłowodowe źródła wzmocnionej emisji spontanicznej ASE
3.4.5. Lasery światłowodowe
Literatura do rozdz. 3.
4. Modulatory światła dla czujników światłowodowych
4.1. Wprowadzenia
4.2. Anizotropia. Efekty elektrooptyczne
4.3. Modulatory objętościowe
4.3.1. Elektrooptyczny modulator fazy
4.3.2. Elektrooptyczny modulator natężenia
4.3.3. Akustooptyczny modulator światła
4.4. Modulatory planarne
4.4.1. Modulator fazy
4.4.2. Interferometryczny modulator amplitudy
4.4.3. Przesuwniki częstotliwości
4.5. Modulatory światłowodowe
4.5.1. Modulatory fazy
4.5.2. Przesuwniki częstotliwości
  4.5.3. Modulatory natężenia światła
 Literatura do rozdz. 4.
5. Czujniki natężeniowe
 5.1. Wprowadzenie
 5.2. Czujniki odbiciowe
 5.3. Przetworniki transmisyjne
 5.4. Przetworniki zgięciowe
 Literatura do rozdz. .5.
6. Interferometryczne czujniki światłowodowe
6.1. Wprowadzenie
6.2. Interferometr Macha–Zehndera
6.3. Interferometr Micheisana
6.4. Interferometr Sagnaca
6.5. Interferometr Fabry-Perota
6.6. Światłowodowy rezonator pierścieniowy
6.7. Światłowodowy interferometr polarymetryczny
6.7.1. Interferometr polarymetryczny z linową dwójłomnością
6.7.2. Interferometr polarymetryczny z kołową dwójłomnością
6.8.Metody detekcji sygnałów interferometrycznych czujników światłowodowych
6.8.1. Detekcja homodynowa
6.8.1.1. Detekcja homodynowa aktywna
6.8.1.2. Detekcja homodynowa pasywna
6.8.2. Detekcja heterodynowa
6.8.2.1. Syntetyczna hetefodyna
6.8.2.2. Detekcja pseudo-heterodynowa
6.9. Polaryzacja w czujnikach interferometrycznych
6.10. Czujniki interferometryczne światła białego
Literatura do rozdz. 6.
7. Czujniki ze światłowodowymi siatkami Bragga
7.1. Wprowadzenie
7.2. Rodzaje światłowodowych siatek Bragga
7.2.1. Równanie siatki Bragga 
7.2.2. Siatki Bragga o zmiennym okresie
7.2.3. Ukośne siatki Bragga
7.3. Światłowodowe siatki Bragga jako przetworniki pomiarowe
7.3.1. Czułość odkształceniowa i temperaturowa siatek Bragga
7.3.2. Kompensacja wpływu temperatury
7.4. Modelowanie światłowodowych siatek Bragga
7.4.1. Siatki równomierne
7.4.2. Siatki nierównomierne
7.5. Optyczne detektory długości fali
7.5.1. Wprowadzenie
7.5.2. Detektory z dyskryminatorami długości fali
7.5.3. Detektory ze strojonymi filtrami optycznymi
7.5.4. Detektory z przestrajanymi źródłami światła
7.6. Laserowe czujniki z siatkami Bragga
Literatura do rozdz. 7.
8. Czujniki rozłożone i wielopunktowe
8.1. Wprowadzenie
8.2. Czujniki rozłożone z wymuszonym rozpraszaniem Rayleigh
8.3. Czujniki rozłożone z wymuszonym rozpraszaniem Ramana
8.4. Czujniki rozłożone z wymuszonym rozpraszaniem Brillouina
8.5. Czujniki wielopunktowe
8.6. Układy pomiarowe czujników rozłożonych
8.6.1. Optyczna reflektometria w dziedzinie czasu
8.6.2. Optyczna koherentna reflektometria w dziedzinie czasu
8.6.3. Optyczna reflektometria korelacyjna
8.6.4. Optyczna reflektometria w dziedzinie czasu ze zliczaniem fotonów
8.6.5. Optyczna reflektometria w dziedzinie częstotliwości
8.6.6. Polaryzacyjna optyczna reflektometria w dziedzinie czasu
Literatura do rozdz. 8.
9. Zwielokrotnienie kanału w układacy telemetrycznych z czujnikami światłowodowymi
9.1. Wprowadzenie
9.2. Układy czasowego zwielokrotnienia
9.3. Układy częstotliwościowego zwielokrotnienia
9.4. Układy falowego zwielokrotnienia
9.5. Układy kodowego zwielokrotnienia
9.6. Układy zwielokrotnienia koherentnego
9.7. Układy zwielokrotnienia czasowo-falowego
Literatura do rozdz. 9.
10. Fotoodbiorniki czujników światłowodowych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Wymagania dla fotodetektorów i ich rodzaje
10.3. Detektory fotowoltaiczne
10.4. Przedwzmacniacze fotoodbiornika
10.5. Szumy fotoodbiorników
10.6. Czułość fotoodbiorników. Stosunek sygnału do szuu
Literatura do rozdz. 10.
Skorowidz
Notka biograficzna
Tabele

powrót

7
9
13
13
14
22
23
23
23
23
25
27
30
31
36
36
38
43
47
49
49
49
51
51
52
53
56
58
58
60
68
74
76
81
83
83
83
85
85
87
89
90
90
91
92
93
94
97
101
102
105
119
105
111
113
117
119
119
119
123
125
128
131
133
133
135
137
137
137
139
142
143
144
146
148
152
155
155
155
155
158
160
160
160
163
164
164
166
167
167
167
173
176
179
180
183
183
183
185
186
192
195
195
197
200
204
207
212
214

217
217
218
222
225
228
229
231
232
235
235
235
238
246
248
250
252
253
255
256

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11