licznik - dziś 327 | miesięcznie: 4973 | ogólnie: 4502278
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 01 2010
 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Sławomir Bubnowicz, Czesław Łukianowicz
Ocena niepewności pomiarów wybranych wielkości geometrycznych w pomiarach współrzędnościowych
Assessment of measurement uncertainty of some geometrical quantities in coordinate measurements
 
 


4
Władysław Jakubiec, Wojciech Płowucha, Marcin Starczak
System off-line do wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych
Off-line system for estimation of co-ordinate measurement uncertainty

 

6
Andrzej Cellary, Czesław Janusz Jermak, Radomir Majchrowski
Metody symulacyjne wyznaczenia błędów systemu do pomiaru odchyłki okrągłości metodą odniesieniową
Simulation methods for determining the errors of a reference roundness measurement system

 


8
Jerzy Sładek, Robert Kupiec, Adam GĄSKA, Artur Kmita
Modelowanie czynników temperaturowych, wpływających na niepewność pomiaru, przy pomocy metody Monte Carlo
Modeling the uncertainty changes caused by temperature with use of the Monte Carlo method

 


10
Sabina Żebrowska-Łucyk, Maciej Sieniło
Metoda kompensacji błędów wynikających z nierównoległości osi mierzonych elementów do osi obrotu
Software-based method for compensation of errors caused by non-parallelity of elements under measurement to the axis of rotation

 13
Wojciech Toczek
Wyznaczanie miar jakości testu z zastosowaniem probabilistycznego modelu pomiaru
Estimation of test metrics using a probabilistic model for measurement processes

 

15
Grzegorz Budzik, Mirosław Grzelka, Tadeusz Markowski, Mariusz Oleksy
Ocena dokładności form silikonowych wykorzystaniem pomiarów optycznych
Evaluation of silicone mould accuracy with use of optical measurements

 

18
Olga Iwasińska-Kowalska
Dokładność wyznaczenia promieni zaokrąglenia profilometrem stykowym
Accuracy of the radius evaluation with contact profilometer
 
 
20
Marek Dobosz
Badania stabilności termicznej interferencyjnego etalonu do stabilizacji częstotliwości diody laserowej
Studies of thermal stability of the interference etalon used for laser diode wavelength stabilization
 
 

22
Bartosz Gapiński
Strategia pomiaru na CMM elementu obarczonego błędem okrągłości
Strategy of CMM Measurement of a Detail with Out-of-Roundness
 
 
24
Barbara Kamieńska-Krzowska
Strategia pomiaru jako czynnik kształtowania dokładności wyznaczania odchyłek kształtu
Measurement strategy as the precision formation factor of the shape deviation
 
 
26
Wojciech Kapłonek, Czesław Łukianowicz
Ocena mikronierówności powierzchni obrobionych na podstawie obrazu światła rozproszonego
Assessment of machined surface microroughness on a basis of scattered light image
 
 

28
Włodzimierz Wilk, Tatiana Miller
Wpływ charakterystyki ściernicy i warunków obróbki na makro- i mikrogeometrię powierzchni stopu Inconel 617
Influence of the grinding wheel characteristic and machining conditions on surface macro- and microgeometry of Inconel 617 alloy
 
 


30
Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
Ocena wpływu metodyki doboru falki bazowej na analizę falkową zarysów nierówności powierzchni
Evaluation of the methodology of basic wavelet selection on wavelet analysis of surface irregularities
 
 


32
Mirosław Grzelka, Bartosz Gapiński, Lidia Marciniak, Michał Wieczorowski, Krzysztof Matliński, Izabela Olszewska
Pomiary cech geometrycznych przedmiotów obrotowo – symetrycznych
Measurements of geometrical parameters of round symmetrical details
 
 

35
Michał Wieczorowski, Józef Gruszka
Wykorzystanie technik optycznych do kontroli produkcji tulei cylindrowych
Use of optical techniques for cylinder liner production control
 
 
 38
Michał Wieczorowski, Robert Koteras, Piotr Znaniecki
Wykorzystanie skanera optycznego w kontroli jakości karoserii samochodu
Use of optical scanner for car body quality control
 
 
 40
Robert Cincio
Selected problems of complex assessment of technical surface topography
Wybrane problemy kompleksowej oceny topografii powierzchni technicznych
 
 
 42
Wit Grzesik, Sebastian Brol, Krzysztof Żak
Ocena chropowatości powierzchni 2D i 3D po toczeniu różnych materiałów konstrukcyjnych
Comparison of 2D and 3D surface roughness parameters after turning of different workpiece materials
 
 
44
Grzegorz Jóźwiak, Teodor Gotszalk
Analiza obrazów powierzchni w mikroskopii bliskich oddziaływań
Surface Image Analysis in Scanning Probe Microscopy
 
 
 46
Mirosław Grzelka, Maciej Augustyniak
Wykorzystanie WTP w analizie wpływu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na dokładność geometryczną w procesie kształtowania wyrobu
Analysis of the heat treatment and thermo-chemical treatment influence on the geometrical accuracy of manufactured detail
 
 
 

48
Grzegorz Krajewski, Adam Woźniak
Model kinetyczny przetwornika pasywnych głowic skaningowych CMM
Kinetic model of CMM scanning passive probe transducer
 
 
 50
Paweł Majda
Symulacyjne badania dokładności geometrycznej trójosiowej obrabiarki skrawającej
Simulation investigations of 3-axial machine tool geometrical accuracy
 
 
 52
Jacek Reiner, Maciej Stankiewicz
Eliminacja zniekształceń geometrycznych obrazu w metodzie triangulacji laserowej
Elimination of geometrical image distortion for laser triangulation
 
 
 54
Adam Marciniec, Małgorzata Zaborniak, Tomasz Dziubek
Rekonstrukcja zarysów uzębień kół zębatych walcowych w oparciu o symulację obróbki i pomiary inspekcyjne z wykorzystaniem WMP
Reconstruction of gear profiles based on processing simulation and inspection measurements with use of CMM
 
 
 

58
Adam Marciniec, Małgorzata Zaborniak, Tomasz Dziubek
Odtwarzanie geometrii kół zębatych z zastosowaniem WMP oraz systemu CAD
Reconstruction of gear geometry with application of CMM and CAD system
 
 
 61
Edward Miko, Marek Jarema
Badania dokładności pozycjonowania pionowego centrum obróbkowego
Assessing the positioning accuracy in vertical milling centres
 
 
 63
Andrzej Ryniewicz
Wykorzystanie wzorców do oceny dokładności odwzorowania zarysu w tomografii komputerowej
Application of artifacts to assessment of profile mapping accuracy in computer tomography
 
 
 
66
Krzysztof Nozdrzykowski
Analiza harmoniczna i metodyka wyznaczania odchyłek kształtu oraz odchyłek położenia osi zespołu powierzchni cylindrycznych z wykorzystaniem komputerowego programu DEVFORMLOC-NKŁN
Harmonic analysis and methodology of determining the deviations in shape and axis location for a set of cylindrical surfaces with use of DEVFORMLOC-NKŁN computer program
 
 
 


68
Agnieszka Pachała, Mirosław Grzelka
Program dla sprawdzania dokładności maszyn współrzędnościowych wzorcem stopniowym z wykorzystaniem oprogramowania PC-Dmis
Program for CMM accuracy check with a step gauge
 
 
 
70
Michał Pawłowski, Andrzej Kołodziej
Wpływ błędu granicznego WMP i modelu błędu kształtu na dokładność wyznaczania odchyłki walcowości
Influence of CMM permissible and form model errors on cylindricity error evaluation
 
 
 
73
Jerzy Sładek, Ksenia Ostrowska, Adam Gąska
Wirtualne Współrzędnościowe Ramię Pomiarowe (WWRP)
Virtual Portable Arm
 
 
 75
Andrzej Tyka, Andrzej Góralczyk
Wybór strategii pomiarowej w kontroli konstrukcji spawanych z wykorzystaniem ramion pomiarowych
Choice of measurement strategy for checking welded constructions using AACMM
 
 
 
78
Michał Zawacki, Eugeniusz Ratajczyk
Badania porównawcze w wyznaczaniu dokładności CMM za pomocą wybranych wzorców długości
Comparison investigations of CMM accuracy tests by different length gauges
 
 
 
80
Grzegorz Zamiela, Marek Dobosz
Analiza metrologiczna wybranych układów fotodetekcyjnych stosowanych w pomiarach przemieszczeń techniką zliczania prążków interferencyjnych
Metrological analysis of selected photodetection systems used for displacement measurements by means of the counting fringe technique
 
 
 

82
Bogusław Wiśniewski, Barbara Szecówka - Wiśniewska
Pomiarowy system laboratoryjny wykorzystujący magistralę GPIB (IEC-625)
Laboratory measuring system using a GPIB (IEC - 625) bus
 
 
 84
Maciej Wawrzyniak, Grzegorz Wiczyński, Michał Świątkowski
Pomiary kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach formowanych za pomocą magnetostrykcyjnego elementu wykonawczego
Measurements of conductance quantization in nanowires formed by means of a magnetostrictive actuator
 
 
 

86
Zdzisław Kabza, Tadeusz Hudyma
Zwężka cylindryczna w pyłomierzu
Cylindrical orifice in a dust meter
 
 
 88
Władysław Jakubiec, Wojciech Płowucha
Multimedialny kurs wyznaczania niepewności pomiarów w budowie maszyn
Multimedia course on evaluation of measurement uncertainty in mechanical engineering
 
 
 90
Zdzisław Kabza, Sławomir Zator
Wrocławsko-opolska szkoła naukowa metrologii przepływów
Wrocław-Opole scientific school of flow metrology
 
 
 92

 

PAK 1 2010 spis tresci do pobrania.pdf

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11