licznik - dziś 565 | miesięcznie: 20010 | ogólnie: 5151776
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

przedmowa
Mikrokontroler jednoukładowy jest to autonomiczny system mikroprocesorowy w formie pojedynczego układu scalonego, zawierający wszystkie podstawowe bloki dodatkowe, niezbędne do realizowania funkcji sterowania. Mikrokontrolery są dzisiaj stosowane w wielu układach powszechnego użytku, takich jak samochody, aparaty fotograficzne, pralki, telewizory, przyrządy pomiarowe, układy automatyki budynkowej, urządzenia telekomunikacyjne itp. Dwie podstawowe cechy mikrokontrolerów jednoukładowych zadecydowały o ich szerokim rozpowszechnieniu:
-     możliwość realizacji względnie skomplikowanych funkcji logicznych, co upraszcza automatyzację i ułatwia obsługę wielu urządzeń,
-     bardzo niski koszt produkcji, co umożliwia stosowanie ich w bardzo szerokiej grupie wyrobów powszechnego użytku.
Mikrokontrolery są dzisiaj potężnym środkiem przekraczania technicznych barier rozwoju wyrobów rynkowych we wszystkich dziedzinach techniki. Są dostępne dla każdego projektanta urządzeń rynkowych. Barierę zastosowania stanowić może tylko brak wiedzy i umiejętności ich oprogramowania. Książka „Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach” może przyczynić się pokonania tej bariery przez projektantów sprzętu, a także może zachęcić Czytelników o podstawowym przygotowaniu technicznym do samodzielnych prób aplikacji mikrokontrolerów
w różnych dziedzinach.  
Na rynku są rozpowszechnione różne alternatywne rodziny mikrokontrolerów, a wśród nich najbardziej znanymi są MCS-51 (firmy INTEL), AVR (firmy
ATMEL) oraz PIC (firmy MICROCHIP TECHNOLOGY). Mogą one być oprogramowywane w języku maszynowym (asembler) jak i w językach wyższego poziomu (np. C). Każdy z tych poziomów programowania ma swoje zalety,
a w środowisku inżynierów wdrażających mikrokontrolery trwa długa dyskusja na ten temat.
Autorzy przedstawili w książce podstawy zastosowania mikrokontrolerów rodziny PIC, w szczególności ośmiobitowego PIC16F628, przy wykorzystaniu asemblera. Opisali środowisko projektowe MPLAB IDE oraz zasady tworzenia aplikacji w języku asemblera dla tego mikrokontrolera. Jest to mikrokontroler bardzo prosty, o małej liczbie końcówek i małej liczbie instrukcji, co należy do jego zalet. Mała liczba końcówek (tylko 16) sprzyja zwiększeniu niezawodności,
a mała liczba instrukcji (tylko 35) czyni jego oprogramowanie prostym i łatwym do opanowania i nauki. Jest tani, dobrze dopracowany przez producenta i niezawodny w zastosowaniach. Można go oprogramować w języku asembler, co nie jest możliwe w przypadku mikrokontrolerów 16-bitowych.
Jest odpowiedni do zastosowań w urządzeniach sterowania i automatyki powszechnego użytku, a także bardzo dobrze nadaje się do dydaktyki. Bardziej złożone zadania mogą być realizowane wielowątkowo, przez kilka takich kontrolerów pracujących równolegle.
Cennym walorem książki jest prezentacja treści teoretycznych na przykładach, które Autorzy opracowali pod kątem samodzielnego zrealizowania ich przez Czytelnika. Zawarte w książce przykładowe programy są typowe, mogą służyć jako wzory do budowy własnych programów, realizujących określone założenia własne. Przykłady zostały sprawdzone i są dostępne w formie skryptów a także plików zamieszczonych na dołączonym do książki dysku CD. Pozwala to użytkownikowi na bieżąco sprawdzać efekty programowania. Ponadto nie trzeba przepisywać programów, a więc unika się możliwych błędów przy przepisywaniu linii programu. 
Realizacja ćwiczeń i praktyczna nauka programowania i wykorzystania mikrokontrolera PIC wymaga odpowiedniego poligonu sprzętowego, opisanego
w książce w rozdziale 13. Płytkę z tym układem według projektu własnego autorzy udostępniają zainteresowanym Czytelnikom. Książka stanowi więc część kompletnego zestawu dydaktycznego.
Do projektowania i konstrukcji współczesnych urządzeń mechatronicznych, specjalizowanych sterowników czy robotów, wiedza o zastosowaniach mikrokontrolerów jednoukładowych jest niezbędna, bo to one wypracowują sygnały sterujące, na podstawie sygnałów z sensorów monitorujących otoczenie i  logiki, przemyślanej przez projektanta. Informacje zawarte w książce pozwalają wejść
w świat współczesnej automatyki, robotyki i mechatroniki zarówno studentom początkującym, jak i poszerzyć wiedzę tych, którzy szukają rozwiązań problemów technicznych pojawiających się we własnych projektach. 
Wydanie tej książki o mikrokontrolerach jednoukładowych 8-bitowych jest celowe ponieważ większość funkcji sterujących można zrealizować właśnie za pomocą tych prostych i łatwych do aplikowania mikrokontrolerów. Mimo, że na rynku są obecnie dostępne mikrokontrolery 16-bitowe, a w opracowaniu są także 64-bitowe, to jednak są one bardziej skomplikowane, droższe, opanowanie jest trudniejsze, a ich programowanie w języku wyższego poziomu oddala programistę od sprzętu, co w niektórych przypadkach nie jest korzystne. W większości zastosowań mikrokontrolery jednoukładowe 8-bitowe pozostają lepszą alternatywą dla tych bardziej skomplikowanych.
Książka „Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach” dotyczy dziedziny rozwijającej się bardzo dynamicznie i mającej coraz większe znaczenie praktyczne. Może być przydatna zarówno inżynierom praktykom jak i studentom kierunków: Elektryczny, Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, Informatyka Techniczna, Mechatronika i pokrewne. Może być także przydatna dla uczniów szkół średnich technicznych oraz elektroników-hobbystów. Tematyka książki jest dobrana trafnie i odpowiada potrzebom czytelników interesujących się nowoczesną techniką mikroprocesorową. Jest napisana w przystępny sposób przez Autorów-praktyków, którzy swoje doświadczenie zdobyli w laboratoriach firm o świa-towej pozycji.
Na okładce książki został zamieszczony alegoryczny obraz z pracowni Jana Matejki, zatytułowany „Wynalezienie kolei”. Centralne postaci obrazu symbolizują wynalezienie silnika parowego; kobieta uosabia wodę, a mężczyzna ogień. Ich walka i współdziałanie powodują powstanie pary wodnej, którą personifikuje dziecko ciągnące pojazd kolejowy. Obraz symbolizuje więc wykorzystanie sił natury do służby człowiekowi. Ponad sto lat temu, gdy obraz powstawał, kolej była motorem postępu. Dzisiaj taką rolę można przypisać procesorom i mikrokontrolerom, stąd pomysł autora koncepcji okładki, aby połączyć historyczny już obraz ze znanej szkoły malarskiej, i wyrażający istotny symbol ówcześnie nowoczesnej techniki, znajdujący się w auli znanej lwowskiej Uczelni, Politechnice Lwowskiej, z fotografią nowoczesnego układu mikroprocesorowego. Rozszerzając przyjętą przez artystę alegorię na realia dzisiejszej techniki można przyjąć, że mężczy-zna symbolizuje elektronikę, kobieta informatykę, dziecko – mikroprocesor, który jest dzisiaj motorem postępu. W ten sposób kolejna książka Wydawnictwa PAK, oprócz istotnych aktualnych treści naukowych i technicznych nawiązuje także do historii techniki, a także sztuki.  
 
 
 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
 
 
 
Podziękowanie
 

Wydanie tej książki niech będzie okazją dla wyrażenia podziękowań za pomoc w tworzeniu projektów oraz za fachowe uwagi z techniki ASIC pracownikom Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej.
 
 
Autorzy
Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11