licznik - dziś 41 | miesięcznie: 20811 | ogólnie: 3836857
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Miesięcznik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer miesięcznika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 08 2009


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Eric Stahlberg, Bogdan Olech
Standards for global interoperability in accelerated computing: hardware, software and organizational
Standardy przenośności dla podsystemów wspomagania obliczeń: sprzęt, oprogramowanie, organizacja
 
 

 

560

Georgy Kukharev, Ryszard Sałuda, Marcin Mikłasz, Grzegorz Kawka
Metoda ekstrakcji cech orientowana na sprzętową realizację w zadaniach rozpoznawania obrazów
Feature extraction method directed on hardware realization for image recognition tasks

 


563

Marek Gliszczyński, Alexandr Ţariov
Szybki algorytm splotu kołowego dla N = 2^m
Fast circular convolution algorithm for N = 2^m

 

566

Remigiusz Wiśniewski, Alexander Barkalov, Wolfgang Halang
Projektowanie sterowników mikroprogramowanych z wykorzystaniem bloków pamięci układów programowalnych
Design of microprogrammed controllers with dedicated memory blocks

 


569

Andrzej Hławiczka, Krzysztof Gucwa, Tomasz Garbolino
Testowanie dynamicznych uszkodzeń typu przesłuchy w sieciach połączeń przy użyciu rejestrów pierścieniowych R-LFSR
On the use of a ring LFSR for testing crosstalk faults in interconnect networks

 


572

Monika Wiśniewska
Redukcja rozmiaru mikroinstrukcji w projektowaniu sterowników mikroprogramowanych
Microinstruction length reduction in design of microprogrammed controllers

 

575

Małgorzata Kołopieńczyk
System wspomagający projektowanie mikroprogramowanych układów sterujących
System aiding design of compositional microprogram control unit

 

578

Marek Szyprowski, Paweł Kerntopf
Porównanie efektywności heurystycznych miar złożoności odwracalnych funkcji boolowskich
Comparison of Heuristic Complexity Measure Quality for Reversible Boolean Functions
 
 

581

Jerzy Kasperek, Paweł Kulak, Paweł Rajda
Cyfrowy system stabilizacji obrazu
Digital Image Stabilization System
 
 

584

Adam Milik
Dynamicznie rekonfigurowalny sterownik logiczny – łatwo programowalna architektura
Dynamically reconfigurable logic controller - architecture of improved programmability
 
 

587

Paweł Dąbal, Ryszard Pełka
Implementacja algorytmu szyfrującego Rijndael (AES) w układzie FPGA Virtex 4FX
Implementation of the ciphering algorithm Rijndael (AES) in Virtex 4FX FPGA device
 
 

591

Adam Ziębiński, Stanisław Świerc
Implementacja parametryzowanego procesora MIPS w układach reprogramowalnych
The VHDL implementation of a reconfigurable MIPS processor
 
 

594

Mieczysław Jessa, Michał Jaworski, Krzysztof Lange
Implementacja programowalnego układu czasowego w układzie Virtex-5
Implementation of the programmable time unit in the Virtex-5 circuit
 
 

597

Dominik Rzepka, Ernest Jamro, Kazimierz Wiatr
Implementacja szybkiej transformacji Fouriera o parametryzowanym rozmiarze w układach FPGA
Implementation of fast Fourier transform of configurable size in FPGA circuits
 
 


600

Grzegorz Bieszczad, Tomasz Sosnowski, Henryk Madura, Mariusz Kastek
Interfejs komunikacyjny do rejestracji obrazu i danych z kamery termowizyjnej
Communication interface for image and data acquisition in thermovison camera
 
 

603

Wojciech Sułek
Konfigurowalny dekoder kodów LDPC implementowany w układzie FPGA
Configurable LDPC decoder implemented in FPGA device
 
 

606

Marek Szyprowski, Paweł Kerntopf
Decompositions of reversible logic circuits
Dekompozycje odwracalnych układów logicznych
 
 

609

Marcin Mikłasz, Adam Nowosielski, Grzegorz Kawka
Specjalizowany system ARTR kontroli ruchu drogowego
Specialized ALPR system for traffic control
 
 

612

Maciej Twardy, Grzegorz Sułkowski, Kazimierz Wiatr
Szybka filtracja portów sieciowych w sprzętowym systemie bezpieczeństwa typu Firewall
High-speed network port filtering in a hardware Firewall security system
 
 

615

Marek Kraft, Michał Fularz
Porównanie sprzętowych implementacji dwóch popularnych detektorów cech punktowych
Comparison of hardware implementations of two popular corner detectors
 
 

618

Edward Hrynkiewicz, Stefan Kołodziński
Boole’owski rachunek różniczkowy w dekompozycji funkcji logicznych implementowanych w układach FPGA
Boolean Differential Calculus in decomposition of logic functions implemented in FPGA
 
 


621

Mariusz Kapruziak
Zrandomizowana transformata Hough’a (RHT) w strukturze FPGA
Randomized Hough Transform in FPGA
 
 

624

Piotr Kawalec
Układy arytmetyki stochastycznej i ich implementacja w strukturach FPGA
Stochastic arithmetic circuits and their implementation in FPGAs
 
 

627

Piotr Kawalec
Stochastyczne komparatory i ich realizacja w strukturach FPGA
Stochastic comparators and their implementation in FPGA
 
 

630

Janusz Janowski, Marcin Kazberuk, Valery Salauyou
Użycie wejść specjalizowanych PLD do zwiększenia szybkości działania układów kombinacyjnych
Use of PLD specialized inputs for increasing operating speed of combinational circuits
 
 


633

Łukasz Ławrocki, Robert Czerwiński
Metoda syntezy logicznej ukierunkowana na wykorzystanie elementu XOR
The XOR oriented logic synthesis
 
 

636

Grzegorz Dziwulski, Ernest Jamro, Kazimierz Wiatr
Wyodrębnianie i śledzenie obiektów w obrazie ruchomym implementowane w układach FPGA
Vision objects segmentation and tracking implemented in FPGAs
 
 

639

Ryszard Szplet, Sławomir Jarzyński
Wysokorozdzielczy konwerter czasowo-cyfrowy z próbkowaniem impulsu
A high resolution time-to-digital converter based on pulse sampling
 
 

642

Krzysztof Pisaniec, Piotr Gawkowski
Środowisko do symulacji błędów w układach FPGA
Fault Injection Framework for FPGA Devices
 
 

645

Bogdan Olech
Designing high speed FPGA systems with close relation to physical domain
Projektowanie systemów FPGA przetwarzania szybkich sygnałów w ścisłym powiązaniu z warstwą fizyczną
 
 


648

Przemysław Mazurek
Small Targets Subpixel Position Estimation using GPU
Estymacja położenia obiektów o bardzo małych rozmiarach z rozdzielczością subpikselową z wykorzystaniem GPU
 
 


651

Grzegorz Bieszczad, Tomasz Sosnowski, Tomasz Orżanowski, Mariusz Kastek
Algorytm śledzenia obiektów w obrazie termowizyjnym i jego implementacja w układzie FPGA
Hardware implementation of tracking algorithm on thermovision images in FPGA
 
 

654

Przemysław Mazurek
Implementation of Spatio-Temporal Track-Before-Detect Algorithm using GPU
Implementacja przestrzenno-czasowego algorytmu śledzenia przed detekcją z wykorzystaniem GPU
 
 


657

Mirosław Mościcki
Metoda generowania równań boolowskich dla podprogramów języka VHDL
Boolean equations generation method for subprograms in VHDL language
 
 

660

Sławomir Jaszczak, Michał Wierzbicki
Translacja grafu SFC do programu IL
A translation from the SFC graph to the IL program
 
 

663

Krzysztof Małecki
Wyznaczanie symetrii argumentów funkcji logicznych
Recognition of variable symmetry of logic function
 
 

666

Ernest Jamro, Maciej Wielgosz, Kazimierz Wiatr
Realizacja operacji mnożenia o skróconej szerokości w układach FPGA
FPGA implementation of reduce-width multiplier
 
 

669

 
 

672

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski
Minimization of Moore FSM on CPLD using PAL technology
Minimalizacja automatów Moore’a przy użyciu technologii typu PAL
 
 

675

Anna Tomaszewska, Mateusz Markowski
Metoda usuwania duchów na przykładzie akwizycji obrazów HDR z wykorzystaniem wspomagania sprzętowego GPU
Ghosts removal approach for high dynamic range images acquisition based on GPU
 
 


678

 
 


681

Jacek Konieczny, Adam Łuczak
Skalowalny algorytm estymacji ruchu dla systemów rozproszonych
A scalable motion estimation algorithm for distributed systems
 
 

684

Jacek Zbylut, Tomasz Mąka, Piotr Dziurzańśki
NoC-based Realization of Multi-core Speech Encoders
Wielordzeniowa realizacja koderów mowy wykorzystująca sieć NoC
 
 

687

Adam Łuczak, Maciej Kurc, Marta Stępniewska, Krzysztof Wegner
Platforma przetwarzania rozproszonego bazująca na sieci NoC
Distributed processing platform based on NoC network
 
 

690

Tomasz Wierciński
Zastosowanie standardu OpenMP do projektowania systemów wbudowanych
Use of OpenMP standard for embedded systems describing
 
 

693

 

PAK 8 2009 spis tresci do pobrania.pdf

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Konferencje PAK
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-12-2018 17:32:39