licznik - dziś 692 | miesięcznie: 33816 | ogólnie: 5052860
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

Procedura publikacji artykułów w MAM

Miesięcznik  Measurement Automation Monitoring (do 31.12.2014 r.: Pomiary Automatyka Kontrola [PAK]; od 01.01.2015 r.: Measurement Automation Monitoring [MAM]) znajduje się na liście B czasopism punktowanych przez MNiSzW z przypisaną liczbą 11 punktów.

Kroki do publikacji artykułu w miesięczniku MAM:

 1. Dostarczenie artykułu do redakcji MAM  - artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w redakcji:
   
  Miesięcznik PAK od 01 stycznia 2015 r. ma główny tytuł w języku angielskim: Measuremet Automation Monitoring [MAM].
  Artykuły w MAM są publikowane wyłącznie w języku angielskim. 
  Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj):

  Redakcja udostępnia dwie formatki do przygotowania artykułów:
  a) w języku angielskim: 2015-paper form MAM-v-03.docx
  b) w języku polskim: 2015-formatka MAM-v-03.docx


  Zalecana objętość artykułu to minimum 3 strony MAM. Na 1 stronie MAM mieści się około 7500 znaków tekstu ze spacjami. Należy wziąć pod uwagę, że tytuł, notki o autorach, wzory i rysunki zajmują względnie więcej miejsca niż tekst. Należy dobrać tyle materiału, aby wykorzystać pełną liczbę stron.

  Proszę zapoznać się z nowymi zasadami cytowań literatury.

  Plik z artykułem należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo@pak.info.pl lub wysłać pocztą zwykłą na adres:
  Redakcja MAM, ul. Akademicka 10, 44-100 Gliwice.
   
 2. Recenzja artykułu - redakcja przekazuje artykuł do recenzji. Artykuł recenzowany jest przez dwóch Recenzentów. Recenzentami są samodzielni pracownicy nauki lub pracownicy ze stopniem naukowym doktora, kompetentni w danym zakresie merytorycznym, spoza ośrodka, z którego jest autor/-rzy. Ze szczegółową procedurą recenzowania można zapoznać się tutaj.
   
 3. Poprawa artykułu - Po zrecenzowaniu artykułu redakcja przesyła autorowi recenzję, w celu uwzględnienia uwag w niej zawartych. Po ich uwzględnieniu autor dostarcza do redakcji ostateczną wersję artykułu, przygotowaną zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Wydawnictwie (patrz pkt. 1).
  W celu usprawnienia prac wydawniczych oraz skrócenia terminów oczekiwania na wydrukowanie artykułu w MAM należy do każdego artykułu przysyłanego do redakcji dołączyć formularz: Lista kontrolna artykułu.
   
 4. Przekazanie praw autorskich - warunkiem koniecznym do opublikowania artykułu w miesięczniku MAM jest przekazanie praw autorskich do artykułu na rzecz Wydawnictwa PAK. W tym celu należy wypełnić i odesłać na adres redakcji w Gliwicach stosowną umowę (2015-um-pr-autorsk.doc). Umowę należy przygotować w ilości: liczba autorów artykułu + 1 egzemplarz dla redakcji.
   
 5. Oświadczenie dotyczące jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji - redakcja MAM, zgodnie z politykę MNiSW odnoszącą się do dokumentowania etycznego działania autorów, wprowadza obowiązek składania przed przyjęciem artykułu do druku odpowiednich oświadczeń.
  Rozszerzona informacja wraz z drukami znajduje się tutaj.
   
 6. Publikacja artykułu w miesięczniku MAM - po spełnieniu wszystkich wymagań edycyjnych i dostarczeniu wszystkich oświadczeń, autor powiadamiany jest drogą elektroniczą o terminie publikacji artykułu. Po ukazaniu się danego numeru, autor otrzymuje od redakcji egzemplarz autorski miesięcznika MAM wraz z podpisanym przez redakcję egzemplarzem umowy o przeniesienie praw autorskich.
   
Informacje dodatkowe:
Informacja o autorze korespondującym
Zasady cytowań literatury w artykułach publikowanych w MAM
Cytowanie artykułów opublikowanych w PAK
Procedura recenzowania artykułu w miesięczniku MAM
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie jawności informacji
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich
Nazwa miesięcznika PAK w języku angielskim
 
 

Pliki do pobrania:

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11