licznik - dziś 493 | miesięcznie: 19938 | ogólnie: 5151704
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

spis treści

Przedmowa

8

Spis skrótów

11

Wstęp

18

1. Podstawy bezprzewodowej transmisji informacji

20

1.1. Wiadomości podstawowe

20

1.2. Propagacja fal w wolnej przestrzeni

24

1.3. Propagacja troposferyczna

26

1.4. Przestrzeń efektywnie uczestnicząca w procesie propagacji – pojęcie stref Fresnela


32

2. Rodzaje sieci bezprzewodowych

38

2.1.  Osobiste sieci bezprzewodowe

38

2.2.  Lokalne sieci bezprzewodowe

38

2.3.  Miejskie sieci bezprzewodowe

40

2.4.  Regionalne sieci bezprzewodowe

40

2.5.  Rozległe sieci bezprzewodowe

41

3. Topologie sieci bezprzewodowych

42

3.1. Podstawowe topologie sieciowe

 42

3.1.1. Topologia magistrali

42

3.1.2. Topologia gwiazdy

43

3.1.3. Topologia pierścienia 

44

3.1.4. Topologia siatki (kraty)

45

3.2. Topologie sieci bezprzewodowych

46

4. Urządzenia elektroniczne sieci bezprzewodowych

49

4.1. Karty sieciowe

49

4.2. Punkty dostępu

52

4.3. Anteny

53

4.4. Kable mikrofalowe

61

4.5. Złącza kabli mikrofalowych

62

4.6. Przełączniki

63

4.7. Trasowniki

64

5. Przegląd standardów sieci bezprzewodowych

66

5.1. Definiowanie standardów

66

5.2. Stos standardów IEEE 802.11

66

5.2.1. Struktury sieci bezprzewodowych według IEEE 802.11

 66

5.2.1.1. Struktura BSS

69

5.2.1.2. Struktura IBSS

70

5.2.1.3. Struktura ESS

71

5.2.2. Standardy IEEE 802.11

72

5.2.2.1. Standard IEEE 802.11b (Wi-Fi)

72

5.2.2.2. Standard IEEE 802.11a

74

5.2.2.3. Standard IEEE 802.11g

75

5.2.2.4. Zalecenie IEEE 802.11F

76

5.2.2.5. Standard IEEE 802.11e

 77

5.2.2.6. Standard IEEE 802.11k

77

5.2.2.7. Standard IEEE 802.11h

78

5.2.2.8. Pozostałe standardy IEEE 802.11

78

5.3. Standard IEEE 802.15.1 (Bluetooth)

79

5.4. IrDA

81

5.5. Inne standardy

82

5.5.1. HomeRF

82

5.5.2. Standard 802.16a (WiMAX)

82

5.5.3. Standard 802.20

83

5.5.4. Standardy ETSI

83

6. Technologia IrDA

 89

6.1. Zasada działania

 89

6.2. Architektura standardu IrDA

 91

6.3. Warstwa fizyczna

92

6.4. Warstwa dostępu do łącza IrLAP

 93

6.5. Warstwa zarządzania łączem IrLMP

 95

6.6. Warstwa dostępu do informacji IAS

 96

6.7. Opcjonalne warstwy IrDA

 97

6.7.1. Protokół Tiny TP

 98

6.7.2. Protokół IrOBEX

 99

6.7.3. Protokół IrCOMM

 99

6.7.4. Protokół IrLAN

 100

7. Technologia Bluetooth

 101

7.1. Architektura systemu Bluetooth 

 102

7.2. Interfejs radiowy i radiospecyfikacja

 103

7.3. Pikosieci i sieci rozproszone

 104

7.4. Pasmo podstawowe

 107

7.5. Sterownik łącza i protokoły warstwy liniowej

112

7.5.1. Protokół zarządzania łączem LMP

113

7.5.2. Protokół L2CAP

114

7.5.3. Interfejs kontrolera komputera głównego HCI

115

7.6. Protokoły wyższych warstw

115

7.6.1. Protokół SDP i rekordy usług

116

7.6.2. Protokół RFCOMM

117

7.6.3. Kodowanie mowy

117

7.7. Profile zastosowań

118

7.8. Współpraca urządzeń Bluetooth i IrDA

119

8. Technologia Wi-Fi

121

8.1. Sieć WLAN standardu IEEE 802.11b

122

8.1.1. Standardowe komponenty sieci bezprzewodowej WLAN

122

8.1.2. System dystrybucyjny

126

8.1.3. Tryby pracy punktów dostępu

127

8.2. Warstwa fizyczna

128

8.2.1. Komponenty

128

8.2.2. Rozpraszanie widma

129

8.2.3. Zwielokrotnienie OFDM

131

8.3. Warstwa łącza danych DLL

131

8.4. Ogólna koncepcja ramek

132

8.4.1. Format ramki

132

8.4.2. Rodzaje ramek

133

8.4.3. Ramki związane z zarządzaniem

133

8.4.4. Ramki kontrolne

135

8.5. Kolizje

135

8.6. Dostęp bez rywalizacji PCF

137

8.7. Oszczędzanie energii elektrycznej

137

8.8. Rodzaje i rozwój standardów Wi-Fi

138

9.  IrDA, Bluetooth, Wi-Fi: zastosowanie i świadczone usługi, porównanie technologii


141

9.1. Technologia IrDA

141

9.1.1. Usługi

141

9.1.2. Zastosowanie i zalety

142

9.2. Technologia Bluetooth

144

9.2.1. Zastosowanie

144

9.2.2. Korzyści i usługi

148

9.3. Technologia Wi-Fi

148

9.3.1. Zastosowanie 

148

9.3.2. Korzyści i usługi

151

9.4. Porównanie technologii

152

9.4.1. Porównanie systemów IrDA i Bluetooth

152

9.4.2. Porównanie systemów Wi-Fi i Bluetooth

153

9.4.3. Porównanie systemów IrDA i Wi-Fi

154

9.4.4. Integracja technologii Bluetooth i IrDA

155

10. Standard IEEE 802.15.4 (ZigBee)

158

10.1. Rodzaje urządzeń elektronicznych i ich topologia

160

10.2. Interfejs radiowy

161

10.3. Warstwa łącza danych

163

10.4. Współpraca ZigBee z innymi sieciami bezprzewodowymi

164

11. Standard IEEE 802.16 (WiMAX)

166

11.1. WiMAX Forum

167

11.2. Profile WiMAX

168

11.3. WiMAX Forum Certified

169

11.4. Topologie i zasada działania WiMAX

174

11.4.1. Topologie sieci bezprzewodowej WiMAX

174

11.4.2. Zasada działania WiMAX

176

11.5.  Istniejące i perspektywiczne sieci WiMAX

178

11.5.1. WiMAX i sieci bezprzewodowe pierwszej generacji 1G

179

11.5.2. WiMAX i sieci drugiej generacji 2G

179

11.5.3. WiMAX i sieci 2,5G

180

11.5.4. WiMAX i trzecia generacja mobilna 3G

182

11.6. Prawo Moore’a w odniesieniu do sieci WiMAX

184

11.6.1. Układy SoC

185

11.6.2. Serwis Last-Mile

187

11.6.3. Prognozy rozwoju WiMAX

188

12. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

190

12.1. Bezpieczeństwo i autoryzacja w standardach IEEE 802.11

191

12.2. Bezpieczeństwo Wi-Fi i standardu 802.11a

193

12.3. Bezpieczeństwo Bluetooth

195

12.4. Bezpieczeństwo komunikacji w sieci ZigBee

196

12.5. Metodologia zabezpieczenia sieci bezprzewodowych

197

12.5.1. Protokoły uwierzytelniania i identyfikacji

197

12.5.2. Scentralizowane zarządzanie sieciami według standardów IEEE 802.11

202

12.5.3. Technologia NAC

207

13. Przykłady aplikacji sieci bezprzewodowych w systemach informacyjno-pomiarowych

209

13.1. Telefon komórkowy jako mobilny terminal pomiarów temperatury i kontroli wartości granicznych


209

13.1.1. Schemat budowy systemu pomiarów temperatury z mobilnym terminalem

210

13.1.2. Algorytm działania

 211

13.1.3. Komunikacja pomiędzy miernikami temperatury a PC

214

13.1.4. Komunikacja radiowa pomiędzy komputerem PC, a terminalem S55 w standardzie Bluetooth


216

13.1.5. Funkcje oprogramowania systemu 

216

13.1.6. Wnioski

217

13.2. Inne przykłady

219

Bibliografia

220

 

powrót

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11