licznik - dziś 66 | miesięcznie: 20836 | ogólnie: 3836882
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Miesięcznik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer miesięcznika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 01 2009


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Michał Kaczmarek, Ryszard Nowicz
Analiza pracy przekładników napięciowych podczas pomiaru napięć odkształconych
Measurements of non-sinusoidal voltages with a voltage transformer

 

5

Marek Zenker
Pomiary relaksacji w izolacji papierowo-olejowej skojarzoną metodą FDS+PDC
Measurements of relaxation in paper-oil insulation with joint method FDS+PDC

 

8

Krzysztof Wieczorek, Janusz Fleszyński
Metody badań wysokonapięciowych izolatorów kompozytowych
Test methods for high voltage composite insulators

 

11

Stefan Wolny
Wpływ przewodności preszpanu oraz oleju izolacyjnego transformatora na parametry napięcia powrotnego z wykorzystaniem schematu zastępczego X-Y
Influence of insulating board and insulation transformer oil conductivity on the return voltage parameters using the equivalent diagram X-Y

 

 

15

Sebastian Borucki, Andrzej Cichoń, Tomasz Boczar
Diagnostyka transformatorów energetycznych z wykorzystaniem metody wibroakustycznej
Diagnostics of Power Transformers Using the Vibroacoustic Method

 

19

Paweł Kurtasz, Przemysław Witkowski, Tomasz Boczar
Analiza wyników pomiarów diagnostycznych transformatora elektroenergetycznego uzyskanych metodą emisji akustycznej
Analysis of diagnostic measurement results of an electric power transformer obtained by the acoustic emission method

 

 

23

Andrzej Błachowicz, Tomasz Boczar
Mobilny system pomiarowy do badania zjawiska wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej
Mobile measuring system for investigating partial discharge phenomena by the acoustic emission method

 

 

27

Jerzy Skubis, Andrzej Cichoń, Sebastian Borucki
Praktyczny przykład skutecznej detekcji i lokalizacji wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej w transformatorze elektroenergetycznym
Practical example of effective detection and location of partial discharges by the acoustic emission method in an electric power transformer
 
 

 

30

Adam Cichy, Artur Skórkowski
Wirtualna realizacja quasi-zrównoważonego miernika do pomiaru wskaźników stanu izolacji elektrycznej typu pojemnościowego
Virtual realization of a quasi-balanced circuit for measuring the dielectric condition index of capacitance type
 
 

 

34

Paweł Żukowski, Mirosław Pawłot
Stanowisko pomiarowe do badania oddziaływań elektrodynamicznych i termicznych szynoprzewodów płaskich przy pracy znamionowej i przeciążeniowej
Measuring stand for testing electrodynamic and thermal processes in flat busbars at their nominal and overload operation
 
 

 

38

Andrzej Graczkowski, Jarosław Gielniak, Krzysztof Walczak, Bolesław Bródka
Przyczyny oraz najważniejsze skutki zawilgocenia izolacji transformatorów
Reasons for transformer insulation moistening and its most important effects
 
 

41

Piotr Przybyłek, Hubert Morańda, Hanna Mościcka-Grzesiak
Zjawisko „bubble effect” w izolacji papierowo-olejowej o różnym stopniu zawilgocenia i zestarzenia
Bubble effect in oil-paper insulation of different water content and ageing degree
 
 


44

Hanna Mościcka-Grzesiak, Hubert Morańda, Jarosław Gielniak, Andrzej Graczkowski, Piotr Przybyłek, Krzysztof Walczak
Ograniczenia obciążalności transformatorów o zawilgoconej izolacji
Loading limitations of power transformers with moistened insulation
 
 


47

Paweł Frącz
Założenia systemu eksperckiego pomiaru wyładowań niezupełnych przy zastosowaniu metody spektrofotometrii optycznej
Assumptions for the expert system of partial discharge measurements using the optical spectrophotometry method
 
 

 

50

Zbigniew Gacek
Próba uporządkowania zasad racjonalnej eksploatacji wysokonapięciowych układów izolacyjnych
An attempt on settlement of principles relating to rational operation of insulating systems
 
 


54

Barbara Florkowska, Paweł Zydroń, Wiesław Ziąbka
Ocena stanu technicznego linii kablowych średnich napięć na podstawie pomiaru wyładowań niezupełnych
Assessment of the technical condition of medium-voltage cable lines on the basis of partial discharge measurement
 
 

 

59

Piotr Zubielik, Marcin Lawenda, Krzysztof Pietrzak
Zastosowanie systemu zarządzania danymi pomiarowymi Elektrowiz® w diagnostyce generatorów elektroenergetycznych
Electrical power engineering diagnostics supported by computational data management system - Elektrowiz®
 
 

 

63

Marek Szrot, Janusz Płowucha, Jan Subocz, Sebastian Borucki, Andrzej Cichoń
Ekonomiczne aspekty eksploatacji transformatorów z wykorzystaniem systemu TrafoGrade
Economic aspects of transformer operation with TrafoGrade system application
 
 

65

Sławomir Zator, Marek Krawczyk
Wykorzystanie zalet interoperacyjności w tworzeniu aplikacji diagnostycznych
Using advantages of interoperable software in creating diagnostics applications
 
 

69

Jerzy Hickiewicz, Krystyna Macek-Kamińska
Wybrane zagadnienia w diagnostyce silników indukcyjnych
Selected problems in the diagnosis of induction motors
 
 

71

  
 

 

PAK 1 2009 spis tresci do pobrania.pdf

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Konferencje PAK
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-12-2018 17:32:39