licznik - dziś 1582 | miesięcznie: 21799 | ogólnie: 4622481
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 11 2014
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Aleksander A. MIKHAL, Dmitro V. MELESHCHUK, Zygmunt L. WARSZA
Zastosowanie podwójnego ekranowania w termometrycznych mostkach AC
Application of double-shielded technique in thermometric AC bridges
 
 
938
Łukasz MACIOSZEK
Badanie olejów napędowych metodą dielektrometrii opartą na spektroskopii impedancyjnej
Evaluation of diesel fuels using dielectric spectroscopy
 
 
942
Sergiusz SIENKOWSKI
Sprawdzanie dokładności szacowania wartości oczekiwanej metodą Monte Carlo
Verification of accuracy of mean value estimation using Monte Carlo method
 
 
945
Sergiusz SIENKOWSKI, Mariusz KRAJEWSKI
Badanie własności wybranej charakterystyki sygnału sinusoidalnego wyznaczanej na podstawie sześciu próbek sygnału
Study of selected sinusoidal signal characteristic obtained from six signal samples
 
 
948
Radosław KŁOSIŃSKI
Synchronizacja okien czasowych przy wyznaczaniu widma za pomocą MDFT
Synchronization of time windows in determination of spectrum by means of the MDFT
 
 
951
Leszek FURMANKIEWICZ
Wzmacniacz pomiarowy o podwyższonych parametrach metrologicznych do zastosowań w paśmie akustycznym
Instrumentation amplifier for use in the audio frequency range
 
 
954
Krzysztof PACHOLSKI, Bartosz DOMINIKOWSKI
Minimalizacja błędu trakcyjnego licznika energii elektrycznej
Minimization of error traction watt-hour meter
 
 
957
Dariusz ELJASZ, Paweł URBAŃSKI
Zastosowanie bezprzewodowych sieci sensorowych w lokalizacji zwarć doziemnych linii napowietrznych SN
The use of wireless sensor networks in ground fault location system for MV overhead power line
 
 
960
Jadwiga LAL-JADZIAK
Korelatory w zastosowaniach radioastronomicznych
Correlators applied in radio astronomy
 
 
963
Grzegorz LENTKA, Mariusz CHILMON
Energooszczędny kontroler systemu pomiarowego na bazie sieci Ethernet
Low-power controller for measurement sys-tems based on Ethernet
 
 
966
Sergiusz SIENKOWSKI, Grzegorz KRZESIŃSKI, Michał LECHKI
Przykłady aplikacji pomiarowych opracowanych w zintegrowanym środowisku programistycznym
Examples of measurement applications designed in an integrated development environment
 
 
969
Łukasz SOBOLEWSKI
Porównanie przydatności sieci neuronowych typu GRNN i RBF do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL)
Comparison of the usefulness of GRNN and RBF neural networks for predicting the corrections for the national time scale UTC(PL)
 
 
972
Kamil KONTORSKI
Wyznaczanie granicznych błędów pomiaru parametrów sygnału sinusoidalnego spowodowanych kwantyzacją
Determination of maximal errors of sinusoidal signal parameters caused by quantization
 
 
975
Grzegorz KRZYWOSZYJA, Grzegorz ANDRZEJEWSKI
System wspierający diagnostykę rodzin pszczelich
A support system for the diagnosis of bee colonies
 
 
978
Radosław GRECH, Emil MICHTA
Mikrosieć energetyczna z turbiną gazową i instalacją PV
Energy microgrid with gas micro turbine and PV installation
 
 
982
Waldemar NAWROCKI, Michał MACIEJEWSKI
Badania termodynamiczne filiżanki gorącej herbaty
Thermodynamic studies of a cup of hot tea
 
 
985
Jerzy JAKUBIEC
Błąd jako podstawa wyznaczania niepewności wyniku pomiaru
Error as a basis of determination of measurement result uncertainty
 
 
991
Adam ŻUCHOWSKI
Kilka uwag o pewnym nieliniowym układzie śledzącym
A few notes about a nonlinear tracking system
 
 
994
Oleksandr VASILEVSKYI, Volodymyr KUCHERUK, Igor Piotr KURYTNIK
An approach to the evaluation of dynamic uncertainty in measurement using non-statistical techniques
Ocena niepewności przy pomiarach dynamicznych
 
 
997
Zygmunt Lech WARSZA, Adam IDŹKOWSKI
Opisy dokładności układu oczka 4R zasilanego klasycznie oraz dwuprądowo jako przetwornika rezystancji w pomiarach dwuparametrowych (2D)
Description of the accuracy of conventional and double current supplied 4R mesh circuit as resistance converter in 2D measurements
 
 
1002
Stefan WOLNY, Marek LEPICH
Analiza wpływu stopnia zawilgocenia oraz zestarzenia próbek izolacji aramidowo-olejowej na charakterystyki prądu depolaryzacji
Impact analysis of the degree of moisture and aging samples aramid-oil insulation on the depolarization current characteristics
 
 
1006
Anna PIASKOWY, Artur SKÓRKOWSKI
Badanie korelacji właściwości elektrycznych i magnetycznych wybranych materiałów paramagnetycznych
Checking of the correlation of electrical and magnetic properties of selected paramagnetic materials
 
 
1010
Dawid BUŁA, Marian PASKO
Wpływ zmian częstotliwości napięcia sieci zasilającej na pracę hybrydowego energetycznego filtru aktywnego – analiza wrażliwości
The impact of frequency fluctuation in power lines on a hybrid active power filter – the sensitivity analysis
 
 
1013
Maciej SIWCZYŃSKI, Andrzej DRWAL, Sławomir ŻABA
Minimalno – energetyczny rozkład napięciowych sygnałów elektrycznych w przestrzeni liniowej L1 – impulsów
The minimally-energy distribution of voltage electrical signals in the linear space L1-pulse
 
 
1016
Tomasz MUSZYŃSKI, Rafał ANDRZEJCZYK
Zastosowanie korelacji opisujących wymianę ciepła w obszarze uderzających mikrostrug do projektowania kompaktowych wymienników ciepła: cz. 1. Budowa modelowego wymiennika ciepła i jego charakterystyka
Applicability of correlations of heat transfer in arrays of microjets to design compact heat exchangers: part 1. Model heat exchanger design and its characteristics
 
 
1021
Damian GONSCZ
Modelowanie zaburzeń elektromagnetycznych w testach odporności
Modelling of electromagnetic disturbances in immunity tests
 
 
1025
Daniel SZWEDA, Marek KCIUK
System pomiarowy typu Master-Slave z bezprzewodowymi układami akwizycji danych typu Smart Sensor o wejściu napięciowym
Master-Slave measurement system, based on wireless Smart Sensor data acquisition modules with a voltage input
 
 
1029
Tomasz HEJCZYK, Bartłomiej WSZOŁEK, Adam GAŁUSZKA
Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Informacją o Kolejowym Ruchu Pasażerskim (ZSIKRP)
The Integrated System Aided Management On Passenger Information Train Traffic (ISAMPITT)
 
 
1033
Marek SAŁAMAJ, Krzysztof KUJAWA
Bezpieczny Mikrosterownik Logiczny dla systemów krytycznych
Safety Logic Microcontroller for critical systems
 
 
1037
Krzysztof ARNOLD
Wpływ niskich temperatur na szeregową transmisję danych w systemach pomiarowych z mikrokontrolerem ATmega16A
The influence of low temperatures on serial data transmission in measurement systems with ATmega16A microcontroller
 
 
1041
Miroslav GUTTEN, Jozef JURCIK, Adam CICHY, Jerzy ROJ
Analysis of the gasoline engines electronic injection system
Analiza elektronicznego układu wtryskowego silników benzynowych
 
 
1044
Sławomir WIERZBICKI, Michał ŚMIEJA
Sterowanie układem zasilania silnika o zapłonie samoczynnym w środowisku rapid-prototyping z wykorzystaniem LabView
Controlling the fuel feeding system in a self-ignition engine under fast-prototyping conditions using LabView
 
 
1049
Adam ŻUCHOWSKI
Przyczynek do prostych metod identyfikacji dynamiki obiektów oscylacyjnych
A contribution to the simple methods of identifying oscillatory objects' dynamics
 
 
1053
Maciej ROSÓŁ, Bogdan SAPIŃSKI, Łukasz JASTRZĘBSKI
Badania obwodu sterującego amortyzatora MR zasilanego ze wzmacniacza mocy PWM
Experimental investigation of MR shock absorber control circuit driven by PWM power driver
 
 
1056
Szymon SOBCZYK, Leszek MIKULSKI
Inny sposób znajdowania optymalnego rozwiązania dla stalowej ramy portalowej
A different way of finding optimal solution for steel portal frame
 
 
1060
Tomasz OWERKO
Beat frequency detection of bridges using ground-based radar interferometry
Wykrywanie częstotliwości zdudnieniowej mostów za pomocą naziemnej interferometrii radarowej
 
 
1065
Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI
Ocena wpływu strategii pomiaru elektrod na ustawienie narzędzia w ZSW
Strategy impact assessment of electrode measurements on tool settings in integrated producing systems
 
 
1069
Janusz DULAS
Automatyzacja pomiaru długości sieci rybackich
Automation of the fishing net length measurement
 
 
1073
Paweł SZWED, Igor Piotr KURYTNIK
Pomiary długości kanałów zębów metodami elektrycznymi
Electronic determination of a root canal length
1076
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Informacje dla Autorów 937
Wersja elektroniczna miesięcznika PAK 959
Newsletter PAK 996
Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 1048
Nowa inicjatywa PAK 1055
Wortal branżowy www.energoelektronika.pl 1068
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 1080
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich 1080
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK 1080
okładka II - X Konferencja Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle SP’2014  
okładka III - Z żałobnej karty Mgr inż. Stanisław Jerzy Słowikowski  
okładka IV - Laboratoria Instytutu Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego  
   
ARTYKUŁY TECHNICZNE - TECHNICAL PAPERS  
   
Maria SZPERKOWSKA, Władysław SIELUK, Robert SZULIM 988
Use of energy protection devices to eliminate negative phenomena in medium voltage networks with distributed generation
 
 
   
RECENZJE - REVIEWS
 
   
Zygmunt WARSZA
Technicheskije Aspekty Akreditacii Ispytatelnykh Laboratorij
1079
   
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES  1080
   
REKLAMY - ADVERTISEMENTS  
   
okładka I - Badanie 7-kanałowego cyfrowego źródła napięć sinusoidalnych w Laboratorium Badawczym Instytutu Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego  

 

PAK 11 2014 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11