licznik - dziś 11 | miesięcznie: 21848 | ogólnie: 4622530
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 10 2014
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Maria WRZUSZCZAK, Yuriy KHOMA
Błędy zastosowania Jednopunktowej Transformaty Fouriera do sygnałów wygenerowanych techniką bezpośredniej syntezy cyfrowej
Errors of employing Single - Point Fourier Transform for signals generated by Direct Digital Synthesis
 
 
795
Michał MARSZALEC, Marzenna LUSAWA, Albin CZUBLA, Dariusz NERKOWSKI, Włodzimierz LEWANDOWSKI, Jerzy NAWROCKI, Tomasz KOSSEK
Badania nad nowymi algorytmami zespołowych skal czasu w Bazie Danych TA(PL)
Research on new timescale ensemble algorithms in Database for TA(PL)
 
 
798
Zdzisław KOWALCZUK, Tomasz MERTA
Wizualizacja obrazu stereowizyjnego w systemie VISROBOT
Stereo image visualization in a VISROBOT system
 
 
803
Zdzisław KOWALCZUK, Marek TATARA
Analiza wyliczalności modelu stanowego procesu przepływu
Computability analysis of state-space models of a flow process in pipelines
 
 
809
Robert T. WIRSKI, Bogdan STRZESZEWSKI
Liniowa filtracja obrazów cyfrowych za pomocą struktur bezstratnych
Linear image filtration based on loss-less structures
 
 
812
Eugenij VOLODARSKY, Zygmunt WARSZA, Larisa KOSHEVAYA
System oceny statystycznej w badaniu biegłości laboratoriów badawczych
Statistical system for ensuring the evaluation of technical competences of testing laboratories
 
 
816
Tadeusz KACZOREK, Kamil BORAWSKI
Realizacje dodatnie stabilne liniowych układów ciągłych niecałkowitego rzędu z macierzą systemową symetryczną Metzlera
Positive stable realization problem for linear continuous-time fractional-order systems with symmetric system Metzler matrix
 
 
822
Piotr KAWALEC, Marcin RŻYSKO
Algorytmiczne podejście do projektowania logiki zależnościowej w systemach sterowania ruchem kolejowym
The algorithmic approach to railway interlocking logic design
 
 
826
Piotr KAWALEC, Dariusz KOLIŃSKI
Zastosowanie wspomagania komputerowego w specyfikacji i weryfikacji formalnych opisów funkcji zależnościowych
Computer-aided specification and verification of formal description for interlocking functions
 
 
829
Miroslav GUTTEN, Jozef JURCIK, Adam CICHY, Jerzy ROJ
The analysis of a combustion engine knock control system
Analiza sytemu kontroli spalania stukowego silników spalinowych
 
 
832
Witold ŻYWIEC, Maciej ŚLIWIŃSKI, Wojciech CIESIELKA, Andrzej GOŁAŚ
Prototyp stacji monitoringu klimatu akustycznego wykorzystujący układ FPGA
The prototype of an acoustic climate monitoring system based on FPGA
 
 
836
Michał JAKUBOWSKI, Krystian NOWAKOWSKI, Krzysztof ZAWIRSKI
Neuronowy regulator prędkości obrotowej odporny na zmiany bezwładności
A neural speed controller robust to inertia changes
 
 
840
Michał NOWICKI
Porównanie metod opartych na cechach 2D i 3D w zadaniu samolokalizacji robota mobilnego na podstawie danych RGB-D
Comparing robot self-localization methods exploiting 2D and 3D features in RGB-D data
 
 
845
Paweł DYMORA, Mirosław MAZUREK, Piotr MACIĄG
System monitorujący pracę bezprzewodowej sieci sensorowej oparty na przestrzennych typach danych
Wireless sensor network monitoring system based on spatial data types
 
 
849
Marek BOLANOWSKI, Andrzej PASZKIEWICZ, Przemysław ZAPAŁA, Rafał ŻAK
Stress test of network devices with maximum traffic load for second and third layer of ISO/OSI model
Graniczne wysycanie ruchem urządzeń sieciowych w warstwie drugiej i trzeciej modelu ISO/OSI
 
 
854
Andrzej PASZKIEWICZ, Marek BOLANOWSKI, Damian ZAWODNIK
Measurements of routing protocols performance for high-throughput computer networks in OPNET environment
Pomiary wydajności protokołów routing dla wysokoprzepustowych sieci komputerowych w środowisku OPNET
 
 
858
Sławomir ZATOR, Paweł MICHALSKI
Metody wykrywania obiektów w chmurze punktów
Point cloud object detecting methods
 
 
862
Sławomir ZATOR, Mirosław LASAR
Stanowisko do diagnostyki stanu technicznego rur kotłowych z wykorzystaniem termografii aktywnej
Measurement station for technical condition diagnostic of boiler tubes
 
 
865
Krzysztof DUTKOWSKI, Piotr PIĄTKOWSKI
Pomiar mocy cieplnej pasywnego, powietrznego kolektora słonecznego
Measurement of thermal power of passive solar air collector
 
 
868
Małgorzata SIKORA
Pomiar parametrów geometrycznych i przepływowych struktur przepływu dwufazowego w minikanałach
Measurements of geometrical and flow parameters of two-phase flow structures in minichannels
 
 
872
Łukasz ŻURAWSKI
Ocena dokładności stolika liniowego i obrotowego z silnikiem krokowym
Assessment of accuracy of a linear and rotary table with step motor
 
 
876
Marcin KRUZEL, Krzysztof DUTKOWSKI
Pomiar współczynnika przejmowania ciepła w warunkach odparowania rozprężnego czynnika chłodniczego
Measurement of the heat transfer coefficient during a refrigerant flashing flow
 
 
879
Dariusz TOMKIEWICZ, Tomasz PISKIER
Metody on–line monitorowania zawartości składników mineralnych w roślinach
On-line methods for monitoring mineral nutrient content in plants
 
 
883
Joanna PIEPIÓRKA-STEPUK, Katarzyna TANDECKA
Zastosowanie laserowej mikroskopii skaningowej do oceny mikrostruktury osadów mlekowych powstających podczas termicznej obróbki mleka
Confocal laser scanning microscopy used for assessment of microstructure of milk fouling formed during high-heat milk treatment
 
 
886
Joanna PIEPIÓRKA-STEPUK, Sylwia MIERZEJEWSKA, Mariusz S. KUBIAK
Ocena występowania cząstek stałych w chemicznych roztworach myjących magazynowanych w zbiornikach CIP
Assessment of contamination of particles occurrence in chemical cleaning solutions stored in tanks of CIP
 
 
889
Marek JAKUBOWSKI, Monika STERCZYŃSKA, Arkadiusz ANTONOWICZ
Shadow Sizing as a hot trub particles identification method
Zastosowanie Shadow Sizing do identyfikacji cząstek osadu gorącego
 
 
893
Grzegorz CHOMKA, Marzena SUTOWSKA
Wpływ warunków obróbki strugą wodno-ścierną na strukturę geometryczną powierzchni
The influence of abrasive water-jet machining conditions on the surface geometric structure
 
 
897
Marzena SUTOWSKA
Jakościowy model procesu cięcia AWJ wybranych materiałów konstrukcyjnych
The qualitative model of the AWJ cutting process of selected construction materials
 
 
901
Wojciech KAPŁONEK, Paweł SUTOWSKI
Dobór modeli matematycznych do analizy parametrów chropowatości powierzchni w skaterometrycznych pomiarach wzorców porównawczych
Selection of mathematical models for analysis of the surface roughness in the scattered light measurements of the comparative standards
 
 
904
Łukasz BOHDAL
Zastosowanie przyrostowej metody analizy siatki koordynacyjnej do numerycznej analizy procesu cięcia
Appling the incremental analysis method of the coordinate grid for numerical analysis of the cutting process
 
 
909
Łukasz BOHDAL
Zastosowanie metody numerycznej i doświadczalnej do analizy procesu cięcia stopów aluminium na nożycach krążkowych
Appling of the numerical and experimental methods for shear slitting process of aluminum alloys
 
 
913
Krzysztof ROKOSZ, Tadeusz HRYNIEWICZ, Sławomir RZADKIEWICZ
Badania porównawcze nanotwardości i zredukowanego modułu Younga wybranych materiałów
Comparative studies of nanohardness and reduced Young's modulus of the selected materials
 
 
917
Dariusz LIPIŃSKI, Maciej MAJEWSKI
Interaktywne hybrydowe systemy monitorowania i optymalizacji procesów mikro- i nanoobróbki
Interactive hybrid systems for monitoring and optimization of micro- and nano-machining processes
 
 
920
Zbigniew BUDNIAK
Modelowanie i analizy układów montażowych za pomocą systemów CAD/CAE
Modeling and analysis of assembly systems using CAD/CAE
 
 
924
Maciej KASPEROWICZ, Grzegorz CHOMKA
Pomiar sił i wyznaczanie ciśnień występujących podczas przekłuwania mięśnia i skóry ryb
Measurement and calculation of pressure occurring during piercing muscle and skin of fish
929
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Wortal branżowy www.energoelektronika.pl 802
Wydawnictwo PAK 815
Wersja elektroniczna miesięcznika PAK 821
Newsletter PAK 835
Informacje dla Autorów 853
Nowa inicjatywa PAK 875
Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 892
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 934
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich 934
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK 934
okładka II - Kształci studentów, rozwija naukę i integruje społeczność regionu  
okładka III - Prof. Adam Żuchowski Doktorem Honoris Causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES  934
   
REKLAMY - ADVERTISEMENTS    
   
okładka I - Fragment stanowiska badawczego do aktywnej kontroli struktury geometrycznej precyzyjnie obrobionych powierzchni walcowych zaprojektowanego i wykonanego w Zakładzie Metrologii i Jakości Politechniki Koszalińskiej  
okładka IV - Politechnika Koszalińska  

 

PAK 10 2014 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11