licznik - dziś 1 | miesięcznie: 21838 | ogólnie: 4622520
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 09 2014
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Ilona MAKOWSKA-WOŹNIAK
Badanie rozkładu oraz analiza jakości regulacji temperatury i wilgotności powietrza w przestrzeni roboczej komór klimatycznych
Research of the distribution and analysis of the quality of air temperature and humidity regulation in the working space of climatic chambers
 
 
671
Ilona PIRÓG, Andrzej DŁUGASZEK
Wzorzec roboczy energii promieniowania laserowego na bazie dostępnych urządzeń i podzespołów
A working standard of laser radiation energy based on commercial devices and components
 
 
675
Marcin MICZUGA, Jan PIETRZAK, Krzysztof KOPCZYŃSKI, Robert OWCZAREK
Zastosowanie laserów kaskadowych do wykrywania śladowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery
Application of cascade lasers to detection and monitoring of trace contaminants in gas atmosphere
 
 
679
Bogdan DZIADAK, Łukasz MAKOWSKI
Mobilny monitoring zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach miejskich - koncepcja systemu
A concept of a mobile measurement system for air pollution monitoring in urban area
 
 
682
Paweł WASIŁEK
Półautomatyczne stanowisko do kalibracji termohigrometrów VAISALA typu HMP 45 i HMP 155
A semi-automatic station for calibration of VAISALA thermohygrometers of HMP 45 and HMP 155 type
 
 
686
Wiktor OLCHOWIK
Optymalizacja ilości danych w pomiarach charakterystyk częstotliwościowych
Optimization of the amount of data in measurements of frequency characteristic
 
 
690
Grzegorz LENTKA, Piotr A. KOŚCIŃSKI, Kamil D. SMUŻYŃSKI
Woltomierz wektorowy z wykorzystaniem DFT na bazie układu FPGA dla analizatora spektroskopii impedancyjnej
A vector voltmeter using DFT based on the FPGA chip for the impedance spectroscopy analyzer
 
 
694
Antoni IZWORSKI, Józef B. LEWOC, Marek SUPRONIUK
Pomiar dynamiki obiektu w układzie regulacji
Measurement of the dynamics of an object in an automatic control system
 
 
698
Jacek PASZEK, Piotr KANIEWSKI
Badanie czujników inercjalnych z wykorzystaniem metody analizy widmowej
Testing inertial sensors with use of the spectral analysis method
 
 
702
Paweł ZMARZŁY, Krzysztof STĘPIEŃ
Koncepcja zastosowania metody odniesieniowej do pomiaru odchyłki falistości elementów cylindrycznych
A concept of using the V-block method for waviness deviation measurement of cylindrical parts
 
 
705
Włodzimierz MAKIEŁA, Damian GOGOLEWSKI
Badania wpływu transformaty falkowej na parametry stereometrii powierzchni
A study of the effect of wavelet transform on surface stereometry parameters
 
 
709
Eugeniusz RATAJCZYK
Tomografy przemysłowe CT – rodzaje, parametry, zastosowania, testy dokładności
CT industrial tomographs - parameters, applications, test accuracy
 
 
713
Łukasz OSKWAREK
Wpływ redukcji liczby elektrod w systemie BCI na ocenę aktywności elektrycznej mózgu
The impact of reducing the number of electrodes in the BCI system on evaluation of the brain electrical activity
 
 
718
Kazimierz BANASIAK
Wykrywanie sygnałów impulsowych w złożonych warunkach ich akwizycji
The pulse signal detection in complex acquisition conditions
 
 
722
Rafał GIL, Piotr KANIEWSKI
Wybrane algorytmy wygładzania w aplikacjach nawigacyjnych
Selected smoothing algorithms in navigation applications
 
 
726
Bartłomiej WÓJTOWICZ, Andrzej P. DOBROWOLSKI
Multisensoryczny detektor upadków wykorzystujący dyskretną dekompozycję falkową oraz klasyfikator SVM
A multisensor fall detector using the discrete wavelet decomposition and SVM classifier
 
 
729
Michał KOWALEWSKI, Zbigniew CZAJA
Diagnostyka analogowych filtrów wielosekcyjnych oparta na klasyfikatorach neuronowych z dwucentrowymi funkcjami bazowymi
Fault diagnosis of analog multi-stage filters based on two-center basis function neural classifiers
 
 
733
Zbigniew CZAJA
Samotestowanie toru analogowego ze wzmacniaczem w pełni różnicowym w elektronicznych systemach wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami
Self-testing of an analog part based on fully differential op-amps in electronic embedded systems controlled by microcontrollers
 
 
737
Joanna ĆWIRKO, Robert ĆWIRKO
Długoczasowe badania detektorów UV z TiO2
Long term tests of UV detectors based on TiO2
 
 
741
Zbigniew CZAJA, Bogdan BARTOSIŃSKI
Diagnostyka analogowych filtrów wielosekcyjnych oparta na magistrali testującej IEEE1149.1
A fault diagnosis of multi-section filters based on the IEEE1149.1 test bus
 
 
745
Marcin BEDNAREK, Tadeusz DĄBROWSKI, Michał WIŚNIOS
Koncepcja zabezpieczenia transmisji pomiędzy stacjami diagnostycznymi
A conception of transmission security between diagnostic stations
 
 
749
Małgorzata BIADUŃ, Robert BERCZYŃSKI, Marek KUCHTA
System pomiarowy sygnałów HPEM w badaniach zabezpieczeń systemów teleinformatycznych
A measurement system of HPEM signals in investigations of teleinformatic system security
 
 
753
Robert ĆWIRKO, Joanna ĆWIRKO
Modułowy system kontroli dostępu dla dydaktyki
A modular access control system for teaching
 
 
756
Piotr ŁUBKOWSKI, Dariusz LASKOWSKI
Niezawodność identyfikacji danych w systemach monitoringu
Reliability of data identification in monitoring systems
 
 
760
Andrzej STACHNO, Marek SUPRONIUK
Prognozowanie kolejnych wartości pomiarowego szeregu czasowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych i funkcji trygonometrycznych
Forecasting the next value measurement time series with the use of artificial neural networks and trigonometric functions
 
 
764
Jan MATUSZEWSKI
Błędy lokalizacji źródeł emisji sygnałów w systemie rozpoznania elektronicznego
Emitter location errors in an electronic intelligence system
 
 
768
Jacek PAŚ
Zakłócenia generowane podczas impulsu wyładowania atmosferycznego - a proces eksploatacji systemów bezpieczeństwa na obszarze kolejowym
Disturbances generated during a lightning impulse and the process of operation of security systems in the rail area
 
 
772
Piotr WALEWSKI, Krzysztof PERLICKI, Mirosław SIERGIEJCZYK
Wykorzystanie metody asynchronicznego próbkowania z linią opóźniającą oraz metryki Hausdorff’a do monitorowania systemów teletransmisji światłowodowej
Optical performance monitoring using the Asynchronous Delay Tap Sampling method with the Hausdorff metric
 
 
776
Marek SUPRONIUK, Michał PIZON, Andrzej STACHNO, Antoni IZWORSKI, Edyta KOCYK
Układ do diagnostyki automatyki budynkowej w systemie KNX
A diagnostic module for building automation in the KNX system
 
 
780
Michał WIŚNIOS, Tadeusz DĄBROWSKI, Marcin BEDNAREK
Wpływ czynników środowiskowych na proces identyfikacji osób w oparciu o obraz twarzy
The influence of environmental factors on the process of person identification based on a facial image
 
 
784
Adam ROSIŃSKI
Wybrane aspekty analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej układów zasilania systemów telematyki autostradowej
Selected aspects of reliability-exploitation analysis of power supply of highway telematics systems
788
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 685
Newsletter PAK 689
Nowa inicjatywa PAK 708
Wersja elektroniczna miesięcznika PAK 712
Informacje dla Autorów 717
Procedura recenzowania artykułu w miesięczniku PAK 767
Wydawnictwo PAK 791
Wortal branżowy www.energoelektronika.pl 791
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 792
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich 792
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK 792
okładka III - Metrologia Wspomagana Komputerowo X Szkoła – Konferencja MWK’2014  
okładka IV - Metrologia Wspomagana Komputerowo X Szkoła – Konferencja MWK’2014  
   
REKLAMY - ADVERTISEMENTS  
   
okładka I - Komora bezodbiciowa do badań emisji elektromagnetycznej  
okładka II - XIth Scientific – Technical Conference PPM’14 Problems and Progress in Metrology  
   
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES  792

 

PAK 09 2014 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11