licznik - dziś 9 | miesięcznie: 21846 | ogólnie: 4622528
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 08 2014
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Andrzej KRÓLIKOWSKI, Jacek Ryszard PRZYGODZKI
Metody badawcze profesora Jana Czochralskiego
Research methods of professor Jan Czochralski
 
 
525
Mykhaylo DOROZHOVETS
Metoda uwzględniająca wpływ skorelowania obserwacji na ocenę standardowej niepewności wartości średniej
A method for correcting the influence of autocorrelation of observations onto the standard uncertainty of the mean value
 
 
529
Robert SZUMSKI
Niepewność pomiaru długich płytek wzorcowych na zmodernizowanym komparatorze interferencyjnym
The uncertainty of measurement of long gauge blocks with a modernized interferometric comparator
 
 
533
Piotr SOSINOWSKI
Wpływ wzrokowego ustalania środka kreski na niepewność wyników wzorcowania wzorców kreskowych na komparatorze interferencyjnym w GUM
The impact of visual assessment of the line centre on the uncertainty of measurements of line scales on the interferometric comparator in GUM
 
 
537
Michał BOŁTRUKIEWICZ
Detekcja błędów segmentacji sygnału fotopletyzmograficznego
The detection of segmentation errors in a photoplethysmographic signal
 
 
541
Dariusz BUCHCZIK, Adam RYBA
Wzorcowanie akcelerometrów z wykorzystaniem losowych przebiegów pobudzających
Calibration of accelerometers using random excitation
 
 
544
Anna SZLACHTA, Kamil SIDOR
Stanowisko do automatycznego odczytu wartości mierzonej miernikiem analogowym
A laboratory stand for automatic reading of the value measured by an analog meter
 
 
548
Przemysław OTOMAŃSKI, Przemysław ZAZULA
Stanowisko pomiarowe do oceny właściwości metrologicznych analizatora jakości energii elektrycznej
The measuring system for evaluation of metrological properties of a power quality analyzer
 
 
552
Kamil MAŚLANKA, Patryk RĘKAWEK, Jarosław JANUSZ, Jacek KŁOSIŃSKI
Urządzenia pomiarowe wykorzystywane w dydaktycznych stanowiskach laboratoryjnych
Measuring devices used in didactic stands
 
 
556
Roman ŚMIERZCHALSKI, Przemysław MIKULSKI
Badanie układu regulacji temperatury powietrza ogrzewanego w próżniowym kolektorze słonecznym
The study of a temperature control system for the air heated in a vacuum solar collector
 
 
560
Ryszard ROSKOSZ, Dariusz ŚWISULSKI
Mikroprocesorowy miernik impedancji pętli zwarciowej eliminujący wpływ odkształcenia napięcia przez regulację argumentu obciążenia pomiarowego
Microprocessor fault loop impedance meter eliminating the influence of voltage distortion by adjusting the load impedance argument
 
 
564
Daniel DUSZA
A comparison of the metrological properties of two-core current transformers
Porównanie właściwości metrologicznych dwurdzeniowych przekładników prądo-wych
 
 
568
Teodor SERWICKI, Józef KUŚMIERZ, Jerzy AUGUSTYN
Precyzyjny regulator prądu wzbudzenia w przetwornikach jedno i dwucewkowych do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej
A precise regulator circuit of excitation current for single and double coil transducers used in contactless measurements of electrical conductivity
 
 
573
Andrzej ODON
Pomiar termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego przy wykorzystaniu jego odpowiedzi na skokowe pobudzenie promieniowaniem optycznym
Measurement of the thermal time constant of a pyroelectric detector with use of its response to a step optical signal
 
 
577
Artur ANDRUSZKIEWICZ, Konrad TAJCHMAN, Wiesław WĘDRYCHOWICZ
Zastosowanie podkładek separujących od temperatury w bezinwazyjnych pomiarach strumienia przepływu metodą ultradźwiękową
Application of washers separating from temperature to non-invasive measurements of flow stream by the ultrasonic method
 
 
580
Jakub PAJĄKOWSKI
Optoelektroniczny przetwornik E/U operujący w 77K
An optoelectronic light to voltage converter operating at 77K
 
 
583
Michał JAKUBOWICZ
Możliwości wykorzystania metod pneumatycznych w pomiarach długości
Some aspects of application of pneumatics to length measurements
 
 
587
Piotr KOPNIAK
Pomiary kątów ugięcia kończyny w stawie z wykorzystaniem inercyjnego systemu Motion Capture
Measurements of bend angles of the limb in a joint with the use of an inertial motion capture system
 
 
590
Grzegorz OKRZESZOWSKI, Jacek KŁOSIŃSKI, Marcin SIDZINA, Jarosław JANUSZ
Wibrometr mikroprocesorowy do pomiaru drgań maszyn
A microprocessor vibrometer for measurement of machine vibrations
 
 
594
Eligiusz PAWŁOWSKI, Dariusz ŚWISULSKI
Metody symulacji przetwornika z impulsowym sygnałem wyjściowym modulowanym częstotliwościowo
Simulation methods for the converter with a pulse frequency modulated output signal
 
 
599
Piotr WARDA
Symulacja przetwarzania w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji w LabVIEW
Slotted line with frequency carrier of information simulation in LabVIEW
 
 
603
Eligiusz PAWŁOWSKI
Simulation tests on errors of the measuring path with a frequency carrier of information
Symulacyjne badania błędów toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji
 
 
607
Barbara WILK, Mateusz PAZOWSKI
Wyznaczanie częstości oddychania na podstawie analizy widmowej zmienności okresu sygnału fotopletyzmograficznego
Determination of the respiratory rate based on spectral analysis of the PPG period variability
 
 
610
Mirosław WOŁOSZYN, Kazimierz JAKUBIUK, Marek CHOMNICKI, Jacek ŁUBKOWSKI
Zastosowanie układu GPS do synchronizacji magnetometrów skalarnych
Application of GPS to synchronization of scalar magnetometers
 
 
614
Leon SWĘDROWSKI, Tomasz CISZEWSKI, Ewelina CISZEWSKA
Wybrane metody diagnostyki łożysk silników indukcyjnych oparte o pomiar prądu
Selected methods of induction motor bearings diagnostics based on the stator current measurement
 
 
618
Kazimierz KURYŁO, Wiesław SABAT, Dariusz KLEPACKI
Wyższe harmoniczne prądu generowane przez kompaktowe fluorescencyjne źródła światła zasilane napięciem sinusoidalnym i odkształconym
Current higher harmonics generated by compact fluorescent lamps supplied with sinusoidal and distorted voltage
 
 
622
Łukasz MACIOSZEK, Kamila MAZUR
Badanie właściwości olejów napędowych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
Evaluation of diesel fuel properties using electrochemical impedance spectroscopy
 
 
626
Jerzy TOMASZEWSKI, Jacek RYSIŃSKI
Diagnostyka elementów układu napędowego przy wykorzystaniu urządzenia WiViD
Diagnostics of elements of a drive system performed by means of the WiViD device
 
 
629
Anna WOJTASZEK-SŁOMIŃSKA, Aida KUSIAK, Monika SAWICKA, Roman ŚMIERZCHALSKI, Dariusz ŚWISULSKI, Ariel DZWONKOWSKI, Tomasz BARNERT
Termograficzna diagnostyka stanu dziąseł
Thermographic diagnostics of the gums
 
 
633
Jarosław PYTKA, Piotr TARKOWSKI, Łukasz KAZNOWSKI, Michał PIASKOWSKI
Metoda i urządzenia do oceny stanu nawierzchni lotniska trawiastego
A method for testing the grassy airfield surface
 
 
637
Jerzy MONTUSIEWICZ, Tomasz SZYMCZYK, Stanisław SKULIMOWSKI
Optyczna metoda oceny realizacji zadanego toru ruchu programowalnego pojazdu elektrycznego
An optical method for evaluation of realization of a programmable electric vehicle trajectory
 
 
641
Bartłomiej GOLA, Jacek RYSIŃSKI
DUODEPED dwunastonożny robot kroczący sterowany bezprzewodowo
DUODEPED – a 12-legged walking robot
 
 
645
Sławomir MICHALAK
Mikrokomputer Raspberry Pi jako sterownik systemu pomiarowego
Raspberry Pi as a measurement system control unit
 
 
649
Marzena MIĘSIKOWSKA, Evert de RUITER
Automatic recognition of voice commands in a car cabin
Automatyczne rozpoznawanie komend głosowych w kabinie pojazdu
 
 
652
Andrzej BIEŃ, Jakub RZESZUTKO, Tomasz SZYMAŃSKI
Systemy wbudowane do celów pomiarowo-kontrolnych w motoryzacji. Proces projektowania i wstępnej diagnostyki
Embedded systems dedicated to measurement and control in the automotive industry. The design process and the initial diagnosis
 
 
655
Wiesław SABAT, Kazimierz KURYŁO, Dariusz KLEPACKI
Analiza integralności sygnałów w mikroelektronicznych układach hybrydowych przy wykorzystaniu metody skończonych różnic czasowych
Analysis of signal integrity in hybrid microelectronic circuits with use of the FDTD Method
 
 
660
Jacek KĘSIK, Jerzy MONTUSIEWICZ, Kamil ŻYŁA
Niskobudżetowe metody skanowania 3D w tworzeniu wirtualnych ekspozycji muzealnych
Low-cost 3D scanning methods as tools for virtual heritage expositions
664
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Procedura recenzowania artykułu w miesięczniku PAK 547
Informacje dla Autorów 555
Nowa inicjatywa PAK 559
Wydawnictwo PAK 576
Wersja elektroniczna miesięcznika PAK 582
Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 582
Wortal branżowy www.energoelektronika.pl 617
Szanowni Autorzy artykułów publikowanych w PAK 636
Newsletter PAK 659
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 668
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich 668
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK 668
   
REKLAMY - ADVERTISEMENTS  
   
okładka I - Politechnika Gdańska 110 lat  
okładka II - Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki  
okładka III - Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej  
okładka IV - Wydawnictwo PAK  
   
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES 668

 

PAK 08 2014 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11