licznik - dziś 1588 | miesięcznie: 21805 | ogólnie: 4622487
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 07 2014

 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Piotr ŚLĘZAK
Zastosowanie karty pomiarowej M3i.2122 w detekcji pojedynczego sygnału sinusoidalnego
Application of the M3i.2122 data acquisition card in radio signal detection
 
 
417
Mirosław ŁAZORYSZCZAK
Eksperymentalna platforma rekonfigurowalna w zastosowaniach syntezy i przetwarzania dźwięku
An experimental reconfigurable platform for sound processing applications
 
 
420
Paweł WUJEK, Ryszard PEŁKA
Implementacja algorytmu rozpoznawania twarzy z użyciem metody analizy głównych składowych w układzie SoC
A SoC-based implementation of the face recognition algorithm in digital images using principal component analysis
 
 
423
Łukasz IWANECKI, Sebastian KORYCIAK, Agnieszka DĄBROWSKA-BORUCH, Kazimierz WIATR
Wykorzystanie akceleracji sprzętowej przy implementacji metryk podobieństwa tekstów
The use of a hardware accelerator for implementation of text resemblance metrics
 
 
426
Jakub DOMARADZKI, Krzysztof CHABKO, Tomasz MARTYN
Symulowanie topnienia lodu z wykorzystaniem procesorów graficznych
Simulation of ice melting on GPUs
 
 
429
Krzysztof RÓŻYC, Ryszard SZPLET, Paweł KWIATKOWSKI, Marek SAWICKI, Zbigniew JACHNA
Wielokanałowy modułowy licznik czasu z użyciem układów programowalnych
A modular multi-channel time counter using programmable devices
 
 
432
Paweł KWIATKOWSKI, Ryszard SZPLET, Zbigniew JACHNA, Krzysztof RÓŻYC
Scalony licznik czasu z użyciem stempli czasowych i interpolacji dwustopniwej
An integrated time counter based on timestamps and two-stage interpolation
 
 
435
Zbigniew JACHNA, Ryszard SZPLET, Paweł KWIATKOWSKI, Krzysztof RÓŻYC
Procesor kodu do realizacji procedur kalibracyjnych w interpolacyjnym liczniku czasu
A code processor for realization of calibration procedures in an interpolating time counter
 
 
438
Grzegorz GRZĘDA, Dominik SONDEJ, Ryszard SZPLET
Oprogramowanie diagnostyczno-sterujące interpolacyjnego licznika czasu w układzie programowalnym
Diagnostic and control software for the interpolating time counter implemented in a programmable device
 
 
441
Sławomir MICHALAK
Wpływ miejsca lokowania bramek na częstotliwość oscylatora pierścieniowego
Influence of the gate location on the ring oscillator frequency
 
 
444
Marcin IWIŃSKI, Rafał GRACZYK, Janusz SOSNOWSKI
Dependability issues in the PPLD-PSU subsystem for the BRITE-PL Hevelius microsatellite
Problem niezawodności w podsystemie PPLD-PSU dla mikrosatelity BRITE-PL Heweliusz
 
 
447
Paweł KUBCZAK, Mieczysław JESSA, Łukasz MATUSZEWSKI
Generator ciągów losowych wykorzystujący stany metastabilne zaimplementowany w układzie FPGA firmy Xilinx
A true random number generator exploiting metastability implemented in Xilinx FPGA
 
 
450
Mieczysław JESSA
Przetwarzanie liczb losowych o rozkładzie nierównomiernym na liczby losowe o rozkładzie równomiernym
Converting random numbers with non-uniform distribution into uniformly distributed random numbers
 
 
453
Łukasz MATUSZEWSKI, Szymon ŁOZA, Mieczysław JESSA
Wykorzystanie funkcji skrótu do poprawy właściwości statystycznych ciągu liczb losowych
Using a hash function to improve statistical properties of true random number sequences
 
 
456
Paweł DĄBAL, Ryszard PEŁKA
Implementacja pakietu testów statystycznych do badania generatorów pseudolosowych w układzie programowalnym
Statistical tests of pseudo-random number generators in a programmable device
 
 
459
Krzysztof ARNOLD, Sławomir MICHALAK
Implementacja kontrolera SPI/PPI w układzie CPLD dla zastosowań z mikrokomputerem Raspberry PI
Implementation of the SPI/PPI controller in a CPLD structure for the systems with a Raspberry PI microcomputer
 
 
462
Krzysztof ARNOLD, Sławomir MICHALAK
Czasowe uwarunkowania współpracy szeregowo-równoległego kontrolera CPLD z mikrokomputerem Raspberry PI i podsystemem PPI
Time conditions of cooperation of a serial-parallel CPLD controller, a Raspberry PI microcomputer and a PPI subsystem
 
 
465
Valery SALAUYOU, Marek GRUSZEWSKI
Implementacja w strukturach CPLD/FPGA komparatorów hierarchicznych z wykorzystaniem równoległo-szeregowej metody syntezy
Implementation of hierarchical comparators with the use of the parallel-serial synthesis method in CPLD/FPGA structures
 
 
468
Andrzej SKORUPSKI, Marek PAWŁOWSKI, Krzysztof GRACKI, Paweł KERNTOPF
Rekonfigurowanie funkcji odwracalnych modelowanych w układzie FPGA
Reconfiguration of reversible functions using modeling of gates in FPGA
 
 
471
Krzysztof PODLASKI
A hybrid PSO-GA algorithm for Reversible Circuits Synthesis
Hybrydowy algorytm PSO-GA dla syntezy układów odwracalnych
 
 
474
Krzysztof GRACKI, Andrzej SKORUPSKI, Marek PAWŁOWSKI, Paweł KERNTOPF
Implementacja algorytmu syntezy układów odwracalnych w strukturach FPGA
FPGA implementation of a reversible circuit synthesis algorithm
 
 
477
Adam KLIMOWICZ
Koszt implementacji w strukturach CPLD i FPGA jako kryterium wyboru stanów przy minimalizacji automatu skończonego
Cost of implementation in CPLD and FPGA structures as the criterion of state selection for minimization of finite state machines
 
 
480
Mariusz WĘGRZYN, Janusz SOSNOWSKI
Testing schemes for systems based on FPGA processor cores
Testowanie systemów FPGA wykorzystujących rdzenie procesorów
 
 
483
Maciej BARSZCZOWSKI, Sebastian KORYCIAK, Agnieszka DĄBROWSKA-BORUCH, Kazimierz WIATR
Komunikacja ze sprzętowym akceleratorem haszowania n-gramów dla procesora ARM z wykorzystaniem portu ACP
Communication with an n-gram hashing hardware accelerator for the ARM using ACP
 
 
486
Sławomir JASZCZAK, Krzysztof BAŁAZY
Wieloplatformowy klient OPC do zarządzania sterownikami programowalnymi w warstwie sterowania bezpośredniego
Multiplatform OPC client managing PLC controllers in the direct digital level
 
 
489
Izabela ŻUKOWSKA, Teodora DIMITROVA-GREKOW, Valery SALAUYOU
Metoda zdalnego zarządzania robotami mobilnymi
A remote controlled system based on education robots
 
 
492
Kazimierz KRZYWICKI, Grzegorz ANDRZEJEWSKI
Interfejsy wymiany danych w systemach rozproszonych
Data exchange interfaces in distributed systems
 
 
495
Valery SALAUYOU, Marek GRUSZEWSKI
Komparatory hierarchiczne – metody opisu, wyniki syntezy
Hierarchical comparators – description methods, synthesis results
 
 
498
Irena BUŁATOWA, Valery SALAUYOU, Paweł MATUJEWICZ
Dekompozycja sieci działań układów sekwencyjnych w celu obniżenia poboru mocy
ASM decomposition for low-power design of sequential circuits
 
 
501
Piotr DZIURZAŃSKI, Tomasz MĄKA
A CDMA-based Network on Chip dedicated to data-dominated streaming applications
Sieć wewnątrzukładowa wykorzystująca transmisję rozpraszania kodowego CDMA przeznaczona do zastosowań przetwarzania strumieni danych
 
 
504
Grzegorz ULACHA, Tomasz MĄKA, Piotr DZIURZAŃSKI
On hardware implementation of the Context-based Lossless Audio Codec
Sprzętowa realizacja bezstratnej kompresji audio z przełączanym modelem predek-cyjnym
 
 
507
Aleksandr CARIOW, Galina CARIOWA
A parallel hardware-oriented algorithm for constant matrix-vector multiplication with reduced multiplicative complexity
Równoległy sprzętowo zorientowany algorytm mnożenia macierzy stałych przez wektor ze zredukowaną złożonością multiplikatywną
 
 
510
Grzegorz BAZYDŁO, Marian ADAMSKI, Łukasz STEFANOWICZ
Wykorzystanie pseudostanów historii do modelowania sytuacji awaryjnych w maszynie stanów UML
Use of history pseudostates for modeling the emergency situation in a UML state machine
 
 
513
Łukasz STEFANOWICZ, Remigiusz WIŚNIEWSKI, Marian ADAMSKI
Algorytm selekcji wykorzystujący teorię hipergrafów
A selection algorithm based on the hypergraph theory
 
 
516
Krzysztof RYBAK, Ernest JAMRO, Maciej WIELGOSZ, Kazimierz WIATR
Optymalizacja kompresji Huffmana pod kątem podziału na bloki
Optimization of Huffman compression employing different block sizes
519
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 479
Szanowni Autorzy artykułów publikowanych w PAK 506
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 522
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich 522
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK 522
okładka II - XVIII Konferencja Automatyków RYTRO’ 2014  
okładka III - Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych  
okładka IV - Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych  
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES 522
   
REKLAMY - ADVERTISEMENTS  
   
okładka I - Stanowisko wzorcowe stosunku napięć przemiennych w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie  

 

PAK 07 2014 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11