licznik - dziś 1585 | miesięcznie: 21802 | ogólnie: 4622484
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 06 2014

 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Robert MALCZYK, Jacek IZYDORCZYK
A generalized Jiles-Atherton hysteresis model
Uogólniony model magnetycznej pętli histerezy Jilesa - Athertona
 
 
341
Łukasz GOLLY
Multitask real-time architecture supporting predictable management and memory system
Zarządzanie oraz organizacja systemu pamięci wielozadaniowej przewidywalnej czasowo struktury czasu rzeczywistego
 
 
346
Tomasz JASTRZĄB
A comparative analysis of two parallel algorithms for finite language decomposition
Analiza porównawcza dwóch równoległych algorytmów dekompozycji języków skończonych
 
 
350
Michał STANISZEWSKI, Andrzej POLAŃSKI
Hankel Singular Value Decomposition as a method of preprocessing the Magnetic Resonance Spectroscopy
Rozkład macierzy Hankela według wartości osobliwych jako metoda do przetwarzania wstępnego spektroskopii rezonansu magnetycznego
 
 
354
Witold WIERZCHOWSKI
Review of active noise control algorithms for impulsive noise control
Przegląd algorytmów aktywnej redukcji hałasu impulsowego
 
 
358
Adam POPOWICZ
A review of dark current nonlinearities in CCD image sensors
Przegląd nieliniowości prądu ciemnego w matrycach CCD
 
 
362
Michał WALUŚ
Finger vein pattern extraction methods
Metody ekstrakcji układu naczyniowego
 
 
366
Marcin SZELEST
An automatic formal verification tool for schematic-level design of an electrical project
Narzędzie do automatycznej weryfikacji formalnej schematu ideowego sprawdzające poprawność schematu już we wczesnych etapach procesu projektowego
 
 
369
Jacek ŚLIMOK, Jan KOTAS
Evaluation of speech corpora for speech and speaker recognition systems
Wykorzystanie baz mowy do testowania systemów rozpoznawania mowy oraz mówcy
 
 
373
Mateusz GARBULOWSKI, Andrzej POLAŃSKI
A system for simulation of DNA coverage in shotgun sequencing processes
System dla symulacji pokrycia DNA w procesach sekwencjonowania typu shotgun
 
 
376
Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA
Biosensory proteinowe i ich właściwości fluorescencyjne
Protein based biosensors and their fluorescent properties
 
 
378
Piotr DZIURZAŃSKI, Tomasz MĄKA, Paweł FORCZMAŃSKI
Hardware acceleration of data classifiers for multimedia processing tasks
Sprzętowe przyspieszenie klasyfikacji danych multimedialnych
 
 
382
Magdalena MAREK
Measuring systems based on Modbus protocol within plant Ethernet network
Systemy pomiarowe oparte na protokole Modbus w sieci Ethernet zakładu produkcyjnego
 
 
385
Volodymyr OVSYAK, Oleksandr OVSYAK
Models of layers of information systems
Modele warstw systemów informatycznych
 
 
388
Mykhaylo DOROZHOVETS
Opracowanie wyników obserwacji bazujące na przybliżonej metodzie statystyk pozycyjnych
The influence correction method of observation autocorrelation to standard uncertainty of mean value
 
 
391
Jerzy AUGUSTYN, Grzegorz MISIOWIEC
Szacowanie niepewności aparaturowej w algorytmicznych pomiarach impedancji metodą Monte Carlo
Estimation of the instrument uncertainty in an algorithmic impedance measurements by Monte Carlo method
 
 
395
Stefan KUBISA, Zygmunt L. WARSZA
Środek rozstępu jako estymator menzurandu dla próbek z populacji o rozkładzie jednostajnym i płasko-normalnym
Mid range as estimator of measured value for samples from population of uniform and flatten-gaussian pdf
 
 
398
Wojciech CZUCHRA, Marek ŻYTKA, Bogdan ANKUDOWICZ
Mikroprocesorowy system do wyznaczania prądu psofometrycznego pojazdu trakcyjnego
The microcontroller system for the traction vehicle`s psophometric current determination
 
 
402
Tadeusz KACZOREK, Kamil BORAWSKI
Pointwise completeness, pointwise degeneracy and stability of standard and positive linear systems after discretization
Punktowa zupełność, punktowa degeneracja i stabilność standardowych i dodatnich układów liniowych po dyskretyzacji
 
 
405
Artur WOLLEK
System miar starożytnego Egiptu - kalendarz i miary czasu
Measurement system of ancient Egypt - calendar and measures of time
410
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Procedura recenzowania artykułu w miesięczniku PAK 340
Informacje dla Autorów 345
Szanowni Autorzy artykułów publikowanych w PAK 365
Newsletter PAK 368
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK 375
Wortal branżowy www.energoelektronika.pl 381
Wersja elektroniczna miesięcznika PAK 409
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 414
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich 414
okładka II - 50-lecie Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej 1964-2014  
okładka III - XVIII Konferencja Automatyków RYTRO’ 2014  
okładka IV - XVIII Konferencja Automatyków RYTRO’ 2014  
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES  414
   
REKLAMY - ADVERTISEMENTS  
   
okładka I - Analizator widma firmy Brüel&Kjaer – kultowy przyrząd do dokładnej analizy sygnałów (Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej)  

 

PAK 06 2014 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11