licznik - dziś 10 | miesięcznie: 21847 | ogólnie: 4622529
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 03 2014
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Klaus WÜST, Michael KREUTZER
Optical gesture detection using efficient reduction of ambient light interference
Optyczna detekcja gestów z redukcją zakłócającego wpływu otaczającego światła
 
 
129
Andrzej MAJKOWSKI, Marcin KOŁODZIEJ, Remigiusz J. RAK, Michał NASTERNAK
Przetwarzanie wstępne i analiza obrazu na użytek lokalizacji twarzy
Automatic face detection method
 
 
132
Mariusz CZAPLIŃSKI, Kazimierz DUZINKIEWICZ, Robert PIOTROWSKI
Sterowanie ciśnieniem w stabilizatorze ciśnienia z wykorzystaniem metody sprzężenia od stanu i działania całkującego
State feedback integral control of pressure in a nuclear power plant pressurizer
 
 
136
Szymon BARCZENTEWICZ, Jerzy NABIELEC
Wykorzystanie modułu FPGA platformy sprzętowej sbRIO-9602 do obliczania fazora z zastosowaniem DFT
The use of FPGA module of sbRIO-9602 system for phasor computation with the use of DFT
 
 
141
Urszula MARMOL
Wykrywanie dróg z wykorzystaniem transformaty falkowej
Road detection using wavelet transform
 
 
144
Wiesław GOSK
Oszacowanie wpływu błędów synchronizacji na niepewność wyznaczania strumienia objętości metodą z „ruchomym startem i stopem”
Estimation of the influence of synchronization errors on the uncertainty of determining the flow rate by flying-start-and-finish-method
 
 
148
Patrycja SUCHORSKA-WOŹNIAK, Grzegorz MAŁOZIĘĆ, Helena TETERYCZ
Wpływ lotnych związków organicznych na stabilność rezystancyjnych czujników gazu
Influence of volatile organic compounds on the stability of resistive gas sensors
 
 
152
Paweł ĆWIĄKAŁA, Jacek KUDRYS
Porównanie wyników pomiarów czujnikami inklinometrycznymi z pomiarami GNSS w monitoringu permanentnym przemieszczeń obiektów
The comparison of results of surveys conducted by means of inclinometer sensors and GNSS in permanent monitoring of objects translocation
 
 
156
Edward MIKO, Michał SKRZYNIARZ
Analiza dokładności pozycjonowania w osiach liniowych centrum frezarskiego Hermle B300
The analysis of positioning accuracy along linear axes of the Hermle B300 milling center
 
 
160
Adrian Bożydar KNYZIAK
Wykorzystanie elektrometru Keithley 6517A w układzie kompensacji Townsend’a
Use of a Keithley 6517A electrometer in the Townsend compensation circuit
 
 
164
Adam ŻUCHOWSKI
Wykorzystanie cech charakterystyki logarytmicznej fazy obiektu do wyznaczania parametrów zastępczych modeli dynamiki
Using the logarithmic phase response features in order to determine the replacement parameters of dynamics models
 
 
167
Magdalena GERTNER
Porównanie wyników badań symulacyjnych układu regulacji z regulatorem klasycznym i regulatorem rzędu ½ z wynikami uzyskanymi praktycznie
Comparison of simulation results of the control system with a classical controller and a controller of order ½ with results obtained in practice
 
 
171
Łukasz MACIOSZEK
Badanie elektrod o zwiększonej pojemności elektrycznej w spektroskopii impedancyjnej cieczy słaboprzewodzących
The study of electrodes with enhanced capacitance in impedance spectroscopy of poorly conductive liquids
 
 
176
Kamil CZURA, Marek KCIUK
Koncepcja, projekt i wykonanie systemu automatyki budynkowej wykorzystującego sieci Internet i GSM
Idea, project and realization of a building automation system using the Internet and GSM networks
 
 
179
Ryszard NOWICZ, Michał KACZMAREK
Wymagania normalizacyjne dla przekładników małej mocy dotyczące dokładności transformacji wyższych harmonicznych oraz sygnałów sinusoidalnych wyższych częstotliwości
Standardization requirements for low-power transformers concerning the transformation accuracy of higher harmonics and sinusoidal signals of higher frequency
 
 
183
Piotr LEGUTKO
Niskostratny drajwer tranzystora MOSFET mocy
Low Loss Power MOSFET Driver
188
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Szanowni Autorzy artykułów publikowanych w PAK    128
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK    135
Informacje dla Autorów    140
Wortal branżowy www.energoelektronika.pl   147
Wydawnictwo PAK    163
Procedura recenzowania artykułu w miesięczniku PAK    170
Nowa inicjatywa PAK     170
Newsletter PAK    187
Wersja elektroniczna miesięcznika PAK    187
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu    192
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich    192
okładka II - Prof. Jerzy Klamka Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej     
okładka III - Z żałobnej karty Prof. dr hab. inż. Stanisław Bańka      
   
REKLAMY - ADVERTISEMENTS     
   
okładka I - Wzorzec pierwotny promieniowania X w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie     
okładka IV - Zapomniane i niezapomniane publikacje Profesora Stanisława Fryze     
   
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES  192

 

PAK 03 2014 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11