licznik - dziś 22 | miesięcznie: 21859 | ogólnie: 4622541
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 01 2014
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA
Biosensory i sensory fluorescencyjne
Biosensors and fluorescent sensors
 
 
3
Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI, Janusz GUZIK, Adam PILŚNIAK
Koncepcja przetwornika zmian parametrów dwójników RC o wyjściu częstotliwościowym z wykorzystaniem oscylatora kwadraturowego rzędu trzeciego
Idea of RC two-port parameter changes – to – frequency converter with use of the third order quadrature oscillator
 
 
6
Jakub WOJTURSKI, Andrzej RYLSKI
Analiza dokładności wyznaczenia zmian wartości pojemności w mostku dwuparametrowym za pomocą symulacji Monte Carlo
Accuracy analysis of capacity change calculation in two-parameter bridge by the use of Monte Carlo simulation
 
 
9
Tomasz BAKOŃ, Roman WITKOWSKI, Rafał MALINOWSKI
Wpływ błędu wyznaczenia odwrotnej charakterystyki termoelektrycznej na niepewność wzorcowania wskaźników i symulatorów współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi
Influence of thermoelectric inverse polynomial error on calibration uncertainty of indicators and simulators used with thermocouples
 
 
12
Marian BARTOSZUK, Andrzej NOWAK
Monitorowanie temperatury skrawania
Monitoring of the cutting temperature
 
 
16
Robert PIOTROWSKI, Adam ZAWADZKI
Nieliniowy kaskadowy algorytm sterowania stężeniem tlenu w biologicznej oczyszczalni ścieków
A nonlinear cascade control algorithm for dissolved oxygen control at a biological wastewater plant
 
 
20
Ryszard BOGACZ, Beata KRUPANEK
Wybrane metody przyspieszenia uzyskania wyniku pomiaru stężenia gazu w stanach nieustalonych
Selected methods for acceleration of measurements of gas concentration in transient states
 
 
26
Adam GAŁĘZIA
Averaged signal measures of TKEO energy waveform in detection of tooth break in gearbox
Uśrednione miary sygnału przebiegu energii Teagera-Kaisera w wykrywaniu wyłamania zęba w przekładni zębatej
 
 
31
Jakub KORTA, Piotr KOHUT, Tadeusz UHL
OpenCV based vision system for industrial robot-based assembly station: calibration and testing
System wizyjny zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego oparty na bibliotekach OpenCV: kalibracja i testy
 
 
35
Mariusz BUCIAKOWSKI, Marcin WITCZAK, Marcel LUZAR
Robust fault-tolerant control for a multi-tank system
Odporne sterowanie tolerujące uszkodzenia układem wielu zbiorników
 
 
39
Paweł OBSTAWSKI
Badanie procedury samostrojenia cyfrowego regulatora PID
The study of digital PID autotuning procedure
 
 
45
Krzysztof BARTECKI
Transmitancje operatorowe pewnej klasy układów typu hiperbolicznego z wejściami brzegowymi
Transfer function models for a class of hyperbolic systems with boundary inputs
 
 
49
Mateusz BRZĘK, Wojciech MITKOWSKI
Lokalizacja uszkodzeń w zadanym obszarze z wykorzystaniem teorii spektralnej
The Approximate Location of Imperfections in Fixed Domain Using the Spectral Theory
 
 
53
Ireneusz JÓŹWIAK, Artur SZLESZYŃSKI
Ocena wpływu incydentów na poziom bezpieczeństwa zasobów informacyjnych metodą modelowania zagrożeń
Assessment of incident influence on information assets security by Threat Modelling Method
 
 
56
Bogdan BROLEL-PLATER, Krzysztof JAROSZEWSKI, Paweł DWORAK
Micro milling machine – chosen aspects of diagnostic systems
Wybrane zagadnienia diagnostyki pracy mikrofrezarki
61
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Szanowni Autorzy artykułów publikowanych w PAK 2
Wersja elektroniczna miesięcznika PAK 25
Procedura recenzowania artykułu w miesięczniku PAK 30
Nowa inicjatywa PAK 30
Informacje dla Autorów 44
Wydawnictwo PAK 48
Newsletter PAK 55
Wortal branżowy www.energoelektronika.pl 60
Politechnika Warszawska Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT 65
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 66
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich 66
   
   
RECENZJE - REVIEWS  
   
okładka II - Tadeusz SKUBIS
Analiza danych w naukach ścisłych i technice
 
   
   
REKLAMY - ADVERTISEMENTS    
 
 
okładka I - Państwowy wzorzec jednostki miary PH w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie  
okładka III - XLV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2013  
okładka IV - X Konferencja naukowo-techniczna Podstawowe Problemy Metrologii  
   
   
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES  66

 

PAK 01 2014 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11