licznik - dziś 77 | miesięcznie: 25856 | ogólnie: 4113130
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer miesięcznika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 01 2013
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Jerzy Augustyn
Algorytm estymacji składowych impedancji w trójkanałowym układzie akwizycji danych
Impedance component estimation algorithm in a three-channel data acquisition system
 
 
3
Kamil Kontorski
Pomiary komparatorowe stosunku impedancji wzorcowych różnego typu
Measurements of different type standard impedance ratio with digital comparator
 
 
6
Jan Wiśniewski
Układ do pomiaru zespolonego tłumienia napięcia współbieżnego (CMRR) wzmacniaczy operacyjnych
A circuit for measuring the complex common mode rejection ratio (CMRR) of operational amplifiers
 
 
9
Łukasz Macioszek
Ograniczenia cyfrowego przetwornika impedancji AD5933
Limitations of the digital impedance converter (AD5933)
 
 
16
Aleksander Mikhal, Zygmunt Warsza
Niekonwencjonalna metoda wyznaczania nieliniowości całkowitej precyzyjnych mostków termometrycznych
Unconventional method of determination the nonlinearity of precision thermometric bridges
 
 
19
Łukasz Sobolewski
Porównanie metod prognozowania zastosowanych w sieci neuronowej GMDH przeznaczonej do wyznaczania prognozy poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL)
Comparison of predicting methods used in GMDH neural network for determining the correction prediction for the national timescale UTC(PL)
 
 
23
Wojciech Batko, Paweł Pawlik
Niepewność estymacji izolacyjności akustycznej przegród
Uncertainty of sound insulation estimation
 
 
26
Artur Wollek
Program komputerowy do wyznaczania niepewności pomiaru
Software for evaluation of the measurement uncertainty
 
 
28
Stanisław Chudzik
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania współczynnika dyfuzyjności cieplnej
Determination of thermal diffusivity using artificial neural networks
 
 
31
Krzysztof Bartecki
Klasyczna i neuronowa analiza głównych składowych na przykładzie zadania kompresji obrazu
Classical and neural network-based principal component analysis for image compression
 
 
34
Sławomir Stemplewski, Krystyna Macek-Kamińska
Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do diagnostyki związków chemicznych przy pomocy ich widm w podczerwieni
Application of artificial neural networks in diagnostics of chemical compounds from their infrared spectra
 
 
38
Zenon Syroka
Sterowanie silników krokowych za pomocą komputerów wbudowanych
Stepper motor control with embedded computers
 
 
40
Mirosław Trzupek, Marek Ogiela
Techniki semantycznego indeksowania obrazów medycznych na przykładzie przestrzennych rekonstrukcji unaczynienia wieńcowego
Semantic techniques of image retrieval on the example of CT coronary vessels reconstructions
 
 
43
Piotr Świątek Brzeziński, Paweł Kosiński, Rafał Osypiuk
Integracja czujników inercyjnych z konstrukcją robota humanoidalnego cz. II
Integration of inertial sensors with humanoid robots body, part II
 
 
47
Norbert Adamkiewicz, Dariusz Zmarzły
Analiza czasu działania pomp w wybranej sieci kanalizacji sanitarnej
Analysis of the pump working time in a selected sewerage system
 
 
51
Adam Żuchowski
Nietypowe metody eksperymentalnego wyznaczania parametrów zastępczego modelu Strejca
Untypical methods for experimental determining of Strejc’s model parameters
 
 
55
Dariusz Janecki, Jarosław Zwierzchowski
Metoda filtracji profilu walcowości zaobserwowanego metodą linii śrubowej
Spline-functions used for filtering cylindricity profiles measured with the helical line method
 
 
59
Mirosław Wojtyła
Dokładność maszyny do gięcia elementów rurkowych
The accuracy of a machine for bending tubular elements
 
 
63
Małgorzata Gizielska, Dorota Kozanecka, Zbigniew Kozanecki
Procedury diagnostyczne dla układu wirującego z aktywnym łożyskiem magnetycznym
Diagnostic procedures for the rotating System with an active magnetic bearing
 
 
66
Adam Markowski
Porównanie właściwości czasowych wybranych rozwiązań Ethernetu przemysłowego
Comparison of the cycle time of selected solutions for the Industrial Ethernet
 
 
70
Krzysztof Billewicz
Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR
Experiences using the cloud computing technology in the AMR
 
 
73
Krzysztof Billewicz
Perspektywy rozwoju inteligentnych systemów pomiarowych
Prospects for development of smart metering
 
 
79
Stanisław Rysiecki, Marian Gola, Waldemar Sobierajski
Nowy rodzaj roboczych pojemników źródeł izotopowych
New kind of isotope container
85
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Wydawnictwo PAK 2
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK 33
Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 46
Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie PAK 46
Informacje dla Autorów 50
Szanowni Autorzy artykułów publikowanych w PAK 58
Newsletter PAK 65
Nowy dział „Niepewność wyników pomiarów” na stronie internetowej PAK 65
Nowa inicjatywa PAK 78
Wortal branżowy www.energoelektronika.pl 89
Książka Wydawnictwa PAK 89
Zmiany w redakcji miesięcznika PAK 90
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 90
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES 90

 

RECENZJE - REVIEWS

 
Zygmunt Lech WARSZA  - okładka II
Przetwarzanie i analiza obrazów w wybranych badaniach defektoskopowych
 

 

REKLAMY - ADVERTISEMENTS

 
Diagnostyka podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach elektroenergetycznych  - okładka IV  

 

PAK 01 2013 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Konferencje PAK
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 28-05-2019 14:12:00