licznik - dziś 328 | miesięcznie: 17842 | ogólnie: 2325154
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Miesięcznik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer miesięcznika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

Aktualności
 • Nowa punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (28-12-2015 16:42:27)

  Wydawnictwo PAK wyjaśnia, że na podstawie Rozp. MNiSW z dn. 13.lipca 2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (D.U. z dn. 1 sierpnia 2012 r., poz. 877, §14.4) za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja.

  Oznacza to, że za artykuły opublikowane w roku 2015 w miesięczniku MAM (podtytuł PAK) otrzymuje się 11 punktów.

  (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/3ff4f6faa026db021ce6e6a4e13e77c0.pdf).

 • Pożegnanie prof. P. Herberta Osanna (20-07-2015 19:11:28)

  Profesor P. Herbert Osanna O. Univ. Prof. Doc. Dr. Techn. Dr.h.c.mult Prof.h.c. był nauczycielem akademickim w Uniwersytecie w Wiedniu, pełnił funkcję Kierownika Katedry Analizy Wymiarów I Techniki pomiarowych w Instytucie Technik Wytwarzania. Od wielu lat pełnił funkcję skarbnika w organizacji pn. Międzynarodowa Konferencja Pomiarów (IMEKO). Autor wielu publikacji i książek dotyczących metrologii wielkości geometrycznych, systemów zarządzania jakością i problemów normalizacji w budowie maszyn.

   

 • Ważna informacja dla Autorów, Czytelników i Recenzentów (27-02-2015 12:18:30)

  Miesięcznik Pomiary Automatyka Kontrola od numeru 01/2015  będzie miał główny tytuł w języki angielskim:

  Measurement Automation Monitoring (MAM)

  Układ graficzny zewnętrznych stron okładki oraz ISSN zostanie zachowany, a więc rozpoznawalność miesięcznika nie powinna ulec zmianie. Wydawcą miesięcznika pozostaje Wydawnictwo PAK. Pozostają bez zmiany kanały kontaktowe z redakcją, w tym adresy internetowe. W tym zakresie będą wprowadzone później zmiany techniczne, w miarę wprowadzania nowego systemu informatycznego w Wydawnictwie PAK.

  Artykuły będą publikowane wyłącznie w języku angielskim, według zmodyfikowanej formatki (www.pak.info.pl). Publikowane będą oryginalne prace teoretyczne, aplikacyjne, wdrożeniowe oparte na badaniach własnych. Zakres merytoryczny publikowanych prac pozostaje niezmieniony, obejmując metrologię, automatykę, robotykę, mechatronikę, w tym informatykę i elektronikę w zastosowaniach do przyrządów i systemów pomiarowych, układów sterowania, układów wykonawczych i diagnostyki - ich funkcjonalności, dokładności, niezawodności i bezpieczeństwa. Wszystkie prace będą recenzowane przez co najmniej dwu recenzentów. 

  Redakcja zaleca aby w korespondencji dotyczącej następnych numerów miesięcznika używać nazwy: Measurement Automation Monitoring, ewentualnie akronimu MAM. Jest to zwłaszcza ważne przy cytowaniach artykułów opublikowanych w następnych numerach. Odniesienia do artykułów opublikowanych w numerach do 12/2014 powinny przywoływać PAK jako źródło.

  Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie szans na umiędzynarodowienie miesięcznika i indeksowanie go w najważniejszych bazach bibliograficznych, co będzie służyć udostępnieniu dorobku polskich Autorów szerokiemu gronu międzynarodowemu, wspieraniu współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju metrologii.

  Zmiany zostały zaakceptowane przez Zarząd Główny SIMP i Radę Programową miesięcznika.

  Zapraszam do publikowania wartościowych artykułów naukowych na łamach miesięcznika Measurement Automation Monitoring.

   

  Redaktor naczelny PAK

  Tadeusz Skubis

 • Dr inż. Tomasz Więcek doktorem habilitowanym nauk technicznych (26-01-2015 08:26:18)

  Dr inż. Tomasz Więcek, fizyk- metrolog, uzyskał stopień doktora habilitowanego, nadany w dniu 5. maja 2014 roku przez Radę Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, na podstawie pracy habilitacyjnej "Laserowe układy pomiarowe do wyznaczania właściwości sprężystych włókien konstrukcyjnych".

   

 • Ważne zmiany w wydawaniu miesięcznika PAK (28-10-2014 22:51:51)

  Szanowni Autorzy, Czytelnicy i Sympatycy miesięcznika Pomiary Automatyka Kontrola

  Informuję, że w redakcji miesięcznika PAK trwają prace nad wprowadzeniem istotnych zmian w procesie edycyjnym i wydawaniu miesięcznika PAK.

  Od numeru 01/2015 tytuł miesięcznika PAK będzie wyrażony w języku angielskim, a publikowane będą wyłącznie artykuły w języku angielskim. Zmodyfikowana będzie formatka, nie będzie zawierać elementów polskojęzycznych.

  W związku z tym zapraszamy Autorów do nadsyłania do publikacji w PAK artykułów w języku angielskim, przejściowo na dotychczasowej formatce.

  Autorzy, którzy z różnych względów chcieliby opublikować w PAK artykuły jeszcze w tym roku, w języku polskim, mogą je zgłaszać według dotychczasowych zasad. Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje w terminach przed zamknięciem numerów 11/2014 i 12/2014 będą opublikowane jeszcze w tym roku.

  O szczegółach wprowadzanych zmian będziemy informować na  bieżąco na stronie internetowej Wydawnictwa PAK.

  Z wyrazami szacunku,

  Tadeusz Skubis

  Redaktor naczelny PAK 

 • Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Adamowi Żuchowskiemu (28-10-2014 22:41:06)

  W dniu 29.09.2014 roku Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał tytuł Doktora Honoris Causa tej Uczelni Profesorowi Adamowi Żuchowskiemu. Wniosek Senatu ZUT został poparty przez senaty Akademii Górniczo – Hutniczej (opiniodawca prof. Janusz Gajda), Politechniki Wrocławskiej (opiniodawca prof. Andrzej Wiszniewski) oraz Politechniki Śląskiej (opiniodawca prof. Tadeusz Skubis). 

 • Podziękowanie dla Recenzentów (22-01-2014 18:06:13)

  Redakcja miesięcznika PAK składa serdeczne podziękowania wszystkim Recenzentom, którzy opracowali recenzje artykułów naukowych w 2013 roku. 

  Pełna lista recenzentów (w kolejności alfabetycznej) znajduje się tutaj.

 • Miesięcznik PAK w OPEN ACCESS (13-01-2014 19:59:56)
  Redakcja miesięcznika Pomiary Automatyka Kontrola realizując ideę Otwartej Nauki udostępnia w formie elektronicznej pełne teksty artykułów opublikowanych w miesięczniku PAK od roku 1990 (OPEN ACCESS). 
  Korzystanie z dostępu jest bezpłatne. Pliki mogą być pobierane ze strony Wydawnictwa PAK z zakładki Wyszukiwarka/Artykuły. Pobranie pliku ze strony Wydawnictwa nie wymaga logowania. Korzystanie ze strony Wydawnictwa PAK jest intuicyjne. Artykuł można wyszukiwać według nazwiska autora lub współautora, słowa kluczowego albo jakiegokolwiek słowa z tytułu, w wersji polskojęzycznej oraz anglojęzycznej.
  OPEN ACCESS ułatwia dostępność treści naukowych i zwiększa szanse na cytowalność artykułów w skali światowej.
   
 • Nowe zasady cytowań literatury w miesięczniku PAK (05-04-2013 08:58:40)

  W celu poprawy pozycji miesięcznika PAK w środowisku międzynarodowym, wspólną troską Autorów publikowanych artykułów i redakcji PAK musi być dbałość o zwiększenie wskaźników miar bibliograficznych, charakteryzujących miesięcznik PAK. 
  Analiza źródeł bibliograficznych cytowanych przez autorów w artykułach opublikowanych w PAK w roku 2012 prowadzi do następujących ogólnych wniosków:

  1. Liczba cytowań w niektórych artykułach jest nadmiernie duża.
  2. Cytowane są niekiedy źródła trudnodostępne, albo przyczynkarskie, albo materiały konferencji o nieutrwalonej renomie w środowisku naukowym, choćby krajowym.
  3. Występują błędy danych bibliograficznych (np. literowe), których redakcja nie jest w stanie znaleźć i usunąć. Powoduje to, że takie cytowania nie są znajdywane przez wyszukiwarki i nie są uwzględniane przy ocenie miesięcznika.
  4. Niekiedy zamieszczane są dane niekonieczne do zidentyfikowania źródła.
  5. Współczynniki cytowania wybranych kategorii prac w artykułach PAK szacunkowo wynoszą:
  • liczba cytowań prac własnych stanowi ok. 3 % sumarycznej liczby cytowań. Wartość tego współczynnika może być uznana jako raczej mała, co jest pozytywne.
  • liczba cytowań prac opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Knowledge stanowi ok. 23% sumarycznej lizby cytowań. Wartość tego współczynnika może być uznana jako za mała, co jest negatywne.


  Ze strukturą źrodeł cytowanych przez Autorów artykułów opublikowanych w PAK w roku 2012 można zapoznać się tutaj.

  Uwzględniając wyniki przeprowadzonej analizy redakcja przyjęła nowe zasady cytowań literatury w artykułach publikowanych w PAK, z którymi można zapoznać się tutaj.

   

 • Archiwum
Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Konferencje PAK
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 10-02-2016 20:50:23